Prečítajte si v EPST č. 16 - 2017

Mesiánski židia sú tí, ktorí uverili Ježišovi Kristovi. Nestali sa kresťanmi, zachovávajú svoje židovské tradície, no ich viera v Spasiteľa určuje ich duchovné smerovanie. O živote mesiánskych židov v tomto čísle Evanjelického posla spod Tatier prehovorí jeden z nich – Eyal Friedman.

Dvojstrana Do srdca i mysle opäť prináša mnoho podnetov na zamyslenie. K 500. výročiu reformácie približuje Lutherovo ponímanie Večere Pánovej a v zamysleniach otvára otázky, ako je význam duchovnej piesne či úloha viery pri odstraňovaní pýchy z ľudského srdca.

Na spravodajských stranách prinášame informácie o ďalších rokovaniach cirkví na tému financovania, ako aj o novinkách v Ekumenickej rade cirkví v SR. Dozviete sa i to, ktorej slovenskej osobnosti odhalili tabuľu v maďarskej metropole.

Prostredníctvom reportáže sa pozrieme do Partizánskej Ľupče, kde pokračoval cyklus reformačných stretnutí Oslobodení Božou milosťou.

Zaspomíname si i na známu detskú spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú.

Spolu s Pavlom Kušnírom sa zamyslíme nad klincami, ktoré zmenil svet a v ďalšom príbehu Milana Nosála poodhalíme spomienky na detstvo farárskeho syna – tentoraz so zameraním na hudobnú školu.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 4.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart