Prečítajte si EPST č. 7 - 2018

Prednedávnom sa v niektorých zboroch našej cirkvi odohrali „konferencie o rodovej rovnosti“. Čo sa skrýva za týmto pojmom? Akú ideológiu si máme predstaviť pod názvom „gender“ a čo so sebou prináša do našej spoločnosti a cirkvi? Poznáme jej pravú tvár a skryté úskalia? I na to odpovedá téma nového čísla Evanjelického posla.

Posol informuje aj o prijatom vyhlásení k Istanbulskému dohovoru, na ktorom sa v Badíne zhodli predstavitelia cirkví.

V homílii sa farár Branislav Dolinský na základe biblického textu Mt 15, 21 – 28 zaoberá príkladom ženy, ktorá sa neprestávala modliť.

V cykle Strážcovia Božieho ľudu vám Michal Zajden ponúka biblický výklad o Debore – sudkyni, ktorá bola plná viery, odvahy a múdrosti. Otázka: Vedú všetky náboženstvá k Bohu? – je zároveň titulom knihy, ktorý predstavujeme v recenzii.

Príbeh Milana Nosála, farárskeho syna, tentoraz poodhalí tajomstvo vŕzgajúcich schodov na fare a zaspomína si na to, aké chvíle prežila jeho rodina v Párnici.

V rozhovore s biskupom Západného dištriktu Milanom Krivdom sa dozviete, kto je zodpovedný za prieťahy v súdnych konaniach vo veci volieb dozorcu ZD a aké kroky k vyriešeniu situácie podnikli predstavitelia dištriktu.

V cykle Roky naše osmičkové Ľubomír Batka st. analyzuje dianie v „osmičkových“ rokoch prvej polovice druhého tisícročia.

Predstavujeme vám aj cirkevný zbor Kalinovo, ktorý bude dejiskom rozhlasových služieb Božích v 2. pôstnu nedeľu.

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 20.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart