Prečítajte si EPST č. 4 - 2018

Štát chcel diskriminovať cirkevné sobáše. I keď tlak kresťanských inštitúcií napokon priniesol zrušenie kontroverznej platby, mnohí sa pýtajú, prečo chcel štát znevýhodniť tých, ktorí svoj sľub vernosti skladajú pred Bohom. Viac o tom sa dočítate v téme 4. tohtoročného Evanjelického posla.

Posol okrem toho tento týždeň prináša aj homíliu biskupa Milana Krivdu so zamyslením nad tým, aké nové skutočnosti prináša do života Božie kráľovstvo.

Dočítate sa aj o Mojžišovi, prchkom, a zároveň pokornom vodcovi a zákonodarcovi, ktorý je ústrednou postavou ďalšieho biblického výkladu Michala Zajdena.

Spolu s Pavlom Kušnírom uvažujeme nad heslom tohto roka a jeho aplikáciou do každého dňa; pozrieme sa aj do Prahy, kde budeme hľadať paralely s Jeruzalemom.

V rozhovore s predsedom Spoločenstva evanjelickej mládeže Vladimírom Maťašom sa pýtame, prečo SEM nepodpísalo zmluvu s cirkvou napriek tomu, že s jej znením pôvodne súhlasilo.

Prinášame vám i životný príbeh farára Ondreja Koča st. v seriáli Moja cesta s Ježišom. Zavítame na ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 24.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart