Prečítajte si adventný EPST č. 49

Uponáhľaný advent – tak by sme mnohí nazvali súčasné obdobie nového cirkevného roka. Čas, v ktorom má človek spomaliť a stíšiť sa, sme vymenili za dni plné zhonu, nakupovania – bez toho, aby sme mali na pamäti, kto vlastne stojí v centre adventu. V EPST si pripomenieme aj tzv. roráty, ktoré neodmysliteľne patrili k adventu.

Na spravodajskej dvojstrane informujeme o vydaní Biblie pre nepočujúcich, ako aj o ocenení rekonštrukcie oltára v Roštári.

V spomienkovom portréte prinášame ďalšie rozprávanie farára Ondreja Bartka, ktoré v životopise zanechal svojej rodine. Tentoraz sa zameria na jeho školské časy.

Spomíname aj na estéta a etika Vladimíra Petríka, člena Edičnej rady vydavateľstva Tranoscius.

V rozhovore s Petrom Valkom z Liptovskej Sielnice sa môžete dočítať, ako žili siroty v evanjelickom sirotinci, neskôr poštátnenom detskom domove.

Predstavíme vám i nový Tranovský kalendár – sprievodcu rokom 2018, ktorý je plný podnetného čítania.

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 2. polrok: 16,90 €.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart