Prečítajte si v EPST č. 43

Keď zlo vládne svetu... Tak znie názov témy najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa na pozadí biblického príbehu z 1. knihy Samuelovej dočítate, ako odpovedať na súčasné zlo a kde hľadať oporu pri boji s ním.

Dvojstrana Do srdca a mysle pokračuje v rubrike 500 rokov reformácie a tematike všeobecného kňazstva - tentoraz s pohľadom do Starej zmluvy. Odpovedáme aj na otázku, či je vhodné, aby bol farár členom svetskej hudobnej skupiny a pozrieme sa na ďalšie blahoslavenstvo z knihy žalmov.

V spravodajskom servise nájdete informáciu o konferencii diakonie z Nemecku ako aj o témach, ktorými sa na rokovaní zaoberalo Trojpartnerstvo. V reflexii Jána Midriaka zauvažujeme na tému: Keď sa nemocná ruka stane rukou záchrany. Priblížime vám aj príbeh rodiny z Východnej, ktorá sa ocitla v existenčných problémoch a predstavíme vám cirkevný zbor Košariská-Priepasné.

V 43. čísle EPST nájdete aj literárnu prílohu Ozveny.

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart