Prečítajte si v EPST č. 42

Alkohol je v našej spoločnosti kontroverznou témou. Jedni ho schvaľujú pre pozitívne účinky na zdravie - samozrejme, pri striedmej konzumácii, iní si myslia, že kresťan a alkohol, to vôbec nejde dokopy. Aký je pohľad Biblie naň? Je alkohol Božím darom, alebo ide v živote veriaceho človeka o hriech? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

V rubrike 500 rokov reformácie na dvojstrane Do srdca a mysle pokračujeme v tematike všeobecného kňazstva. Nájdete tu tiež rozbor ďalšieho blahoslavenstva i príbeh o vzácnych perlách.
Na spravodajskej dvojstrane sa dozviete o výsledkoch rokovania generálneho hospodárskeho výboru i o Dni Liptovsko-oravského seniorátu.
Na historickej strane prinášame spomienku na lekárnika Samuela Búľovského, ktorý bol prvým dozorcom vysokotatranského zboru.
V rozhovore s farárom Vladimírom Ferenčíkom sa dočítate o ceste duchovných i laikov po stopách Martina Luthera a číslo uzatvára informácia z rokovania generálneho presbyterstva.

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 11.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart