Prečítajte si v EPST č. 24

Čoraz viac ľudí podlieha ezoterike. Dokonca sa o nej začína hovoriť ako o náboženstve 21. storočia. Svedčí o tom aj dianie v Českej republike, kde už za registrovanú náboženskú spoločnosť nedávno uznali liečiteľskú sektu. Prečo je trend uberať sa týmto smerom a hľadať odpovede v sektách namiesto v tradičných cirkvách? Na to sa zameriava téma nového čísla Posla.

Rubrika 500 rokov reformácie otvára novú oblasť, ktorou je Lutherovo učenie o dvoch cirkvách a reformačných snahách.

Spravodajské strany prinášajú informácie o dvoch synodách v dvoch cirkvách u našich západných susedov a v ankete si môžete prečítať názory na otázku: Aký kazateľ vás oslovuje svojimi kázňami?

V článku Pavla Kušníra si spomenieme na farára Branislava Matejku. Témou rozhovoru s Martou Greguškovou zo Štrby je práca s deťmi na besiedke. V rámci Teologickej encyklopédie sa pozrieme na dielo Hieronyma Pražského, ktorý sa nebál podstúpiť rovnaký trest ako jeho predchodca Jan Hus.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart