Prečítajte si v EPST č. 22

Fenomén bulváru je súčasťou dnešnej doby. Palcové titulky poukazujúce na škandál nepochybne zvyšujú zisk z predaja bulvárnej tlače. Je však dobrým nápadom pustiť si bulvár aj do cirkvi? Prečo sa kauza málinského farára neriešila vo vnútri cirkvi a v cirkevných médiách, ale práve v bulvári? Kto túto tému ponúkol médiu prahnúcemu po senzáciách? Aj to sú otázky, ktoré kladie téma najnovšieho Posla.

Fenomén bulváru je súčasťou dnešnej doby. Palcové titulky poukazujúce na škandál nepochybne zvyšujú zisk z predaja bulvárnej tlače. Je však dobrým nápadom pustiť si bulvár aj do cirkvi? Prečo sa kauza málinského farára neriešila vo vnútri cirkvi a v cirkevných médiách, ale práve v bulvári? Kto túto tému ponúkol médiu prahnúcemu po senzáciách? Aj to sú otázky, ktoré kladie téma najnovšieho Posla.

V ankete sa dočítate názory na to, či je zodpovedné, aby sa farári, cirkevní pracovníci alebo napríklad aj redaktori cirkevných periodík vyjadrovali pre bulvárnu tlač.

V cykle 500 rokov reformácie sa dozviete, čo sa dialo po pápežskej bule, ktorá hrozila Lutherovi vylúčením z cirkvi.

Na spravodajských stranách sa v rámci informácií z rokovania generálneho presbyterstva môžete dozvedieť, v ktorom meste vznikne nové diakonické stredisko.

V rozhovore vám priblížime príbeh Ladislava Adamoviča, riaditeľa detského domova v Necpaloch, ktorý bol v detstve sám „domovákom“. Porozpráva o príčinách toho, prečo sa dostal do starostlivosti profesionálnej rodiny, ale aj o tom, ako ho láska i viera profi-rodičov v živote viedla a formovala.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 1.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart