Pozvánka pre študujúcich v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Každý rok prichádza do Bratislavy študovať mnoho mladých ľudí z celého Slovenska. Veríme, že je naším spoločným záujmom, aby sa nestratili vo veľkej ponuke rôznych cirkví a náboženských hnutí alebo aj v sekulárnej oblasti.

Túžime, aby študenti prichádzajúci do hlavného mesta našej vlasti našli v bratislavskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore spoločenstvo, ktoré im poskytne dobré duchovné zázemie a stane sa prostredím, v ktorom môžu rásť vo viere. Preto si Vás dovoľujeme oboznámiť s nižšie uvedenými informáciami.

V Mlynskej doline – Átriové domy, blok G – funguje už 12. rok Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Mosty, ktoré ponúka mladým rôzne aktivity a stretnutia.

Možnosti duchovného života a stretávanie sa v spoločenstve mladých evanjelikov sú tiež na Legionárskej ulici 6, kde sa v stredu o 18.30 hod. v zborovej sieni konajú stretnutia mládeže – tak počas semestra, ako aj v čase prázdnin.

Skupinka mladých sa počas semestra schádza aj v ubytovni zriadenej v Evanjelickom dome starostlivosti (bývalej ev. nemocnici) na Partizánskej ulici 2.

Viac informácií o aktuálnej ponuke služieb Božích v bratislavských evanjelických kostoloch i o ponuke aktivít, ktoré sa na pôde Ev. a. v. cirkevného zboru Bratislava konajú špeciálne pre mladých ľudí, si je možné pozrieť v týždenne aktualizovanom zborovom bulletine na našich zborových webových stránkach www.ecavba.sk i na internetových stránkach UPC Mosty www.klub31.sk. Tam nájdete informácie o jednotlivých aktivitách aj o termínoch ich konania. Jednotlivé mládežnícke spoločenstvá v bratislavskom cirkevnom zbore ponúkajú záujemcom aj možnosť posielať informácie prostredníctvom e-mailu.

Tešíme sa na stretnutia a spoluprácu s Vami, ktorí začínate študovať alebo už študujete v Bratislave. Na podujatiach nášho cirkevného zboru ste srdečne vítaní.

Bratsky Vás pozdravujeme

Mgr. Martin Šefranko poverený predsedajúci zborový farár, tel. 0902 673 515, sefrankom@gmail.com
Mgr. Peter Mozola, zborový kaplán – vedúci UPC Mosty, tel. 0948 020 026, mozolap@gmail.com

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava,
Konventná 11, 811 03 Bratislava; tel. 02/544 13 031; www.ecavba.sk

CZ ECAV Bratislava | 9.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart