Požehnaný nový rok 2017

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!

2. Na každý deň chleba, i to, čo nám treba, daj v príhodný čas,
mierom, zdravím, silou, spokojnosťou milou stále žehnaj nás.

3. Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znova naše duše sám,
velebné sviatosti zachovaj v celosti na spasenie nám.

4. Buď bezpečným Vodcom, starostlivým Otcom dnes i napotom,
svetlom vo tmách noci, Lekárom v nemoci, v smrti životom.


M. Braxatoris

Evanjelický spevník č. 68 | 1.1.1998

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart