Pohrebná rozlúčka so sestrou Katinou Kühnovou 15. 11.

Po krátkej, ťažkej chorobe zomrela vo veku 71 rokov vzácna sestra, srdečný, energický a tvorivý človek, presbyterka nitrianskeho cirkevného zboru a dlhoročná dirigentka Nitrianskeho evanjelického spevokolu Mgr. Katina Kühnová.

Bola dcérou evanjelického farára – seniora Viktora Šimku a Eleny, rod. Láni. Prechovávala vrelý vzťah ku Slovenskému Pravnu i k Púchovu, kde otec pôsobil, no napokon bol celý jej život zviazaný s Nitrou a s najväčšou vášňou jej života – so spevom. Stala sa hudobným pedagógom, uznávanou odborníčkou, ktorej rukami prešli generácie žiakov. Mestská i odborná komunita si ju vážila ako ženu rozmanitých aktivít spojených s hudbou, umením, školstvom, pedagogikou. V r. 2013 jej bola udelená Cena primátora mesta Nitra za dlhodobý a mnohostranný prínos pre život a rozvoj mesta. Dňa 20. októbra 2014 viedla posledný nácvik spevokolu, aby v niekoľkých nasledujúcich dňoch, obklopená vzornou starostlivosťou svojich najdrahších, dobojovala posledný boj.

Verejnosť i my, členovia Cirkevného zboru ECAV Nitra, sa s ňou rozlúčime v nádeji, ktorá je zakotvená v osobe a diele nášho Pána Ježiša Krista, v sobotu 15. novembra 2014 o 15.00 hod. v krematóriu na Cabajskej ceste. „A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.“ Rímskym 14, 8

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 13.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart