Orientácie – Televízny posol 30. 11.

RTVS - STV Dvojka - 14.05 hod. - Televízny posol: Zelená cirkev – ekológia a Božie stvorenstvo. Pastorálne epištoly. Jubilujúci režisér Fedor Bartko. Konferencia o Ľ. Štúrovi. Sláva šľachetným a i.

30. 11. - 1. adventná nedeľa:

9.00 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Evanjelického a. v. kostola v Sládkovičove
11.05 Očarený knihou – televízny dokument o zberateľovi kníh Vavrincovi Čaplovičovi
14.00 Slovo
1.10 Slovo - repríza

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart