Objednajte si EPST do schránky

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 2. polrok: 16,90 €.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart