Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta

Dňa 16. 1. 2019 prijal Andrej Kiska, prezident SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností už po piatykrát počas svojho pôsobenia, na novoročnom stretnutí v prezidentskom paláci. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ho zúčastnili najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku, a to generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Ján Hroboň, ako aj emeritný biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

Prezident sa vo svojom prejave predstaviteľom cirkví poďakoval za podporu a povzbudenie, ako aj za nádej a konkrétnu pomoc múdrym slovom, či skutkom, ktoré poskytujú svojim veriacim. Vyjadril pevné presvedčenie, že spoločnosť v súčasnej situácii, „keď sa verejný priestor a debaty v ňom ponášajú viac na pouličnú bitku než na diskusný klub,“ naliehavo potrebuje upokojujúci hlas. Konštatoval tiež, že „my všetci — bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vierovyznanie — potrebujeme počuť hlas tolerancie, porozumenia, rešpektu aj lásky.“ Tieto sú podľa prezidenta „základnými piliermi zdravia každej spoločnosti.“

Do nového roku Andrej Kiska predstaviteľom cirkví zaželal múdrosť pri používaní svojej autority, ale i štedrosť pri pomoci ľuďom, na perách duchovných a veriacich úsmev, „ako dôsledok radosti a dobrých medziľudských vzťahov.“ So slávnostným príhovorom na stretnutí vystúpil aj predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, emeritný biskup Miloš Klátik, ktorý okrem iného zdôraznil potrebu „žiť s otvoreným duchovným zrakom, duchom, srdcom i mysľou a prosiť Pána Boha o jeho múdrosť a pomoc.“ Ako nemenej dôležité vidí vnímať reálne potreby ľudí vo svetle Božieho slova, ale aj „správnym spôsobom na ne reagovať a tak prinášať evanjelium Pána Ježiša Krista.“

media(at)ecav.sk | 18.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart