Nové na ITV - Rozhovor 2 s generálnym dozorcom I. Lukáčom

V rubrike Rozhovory na stránke ITV prinášame rozhovor s generálnym dozorcom doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc..

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart