Nové na ITV - Pliešovce

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Záznamy služieb Božích prinášame záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 90. výročia posvätenia Ev. chrámu Božieho v Pliešovciach.

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart