Naše rady náhle opustil Jaroslav Števove

So žiaľom v srdci vám oznamujeme, že naše rady nečakane navždy opustil náš spolupracovník, brat Ing. Jaroslav Števove. Pohrebná rozlúčka s ním bude 30. 9. 2009 o 14.00 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Pracovníci GBÚ | 25.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart