Luděk Rejchrt: SLNKO SVIETI PRE VŠETKÝCH

Rozprávanie z knihy kníh pre malé i veľké deti. Prave vyšla kniha SLNKO SVIETI PRE VSETKYCH, vhodná ako pomôcka na vyučovanie náboženstva - aj v ročníkovo zmiešaných skupinách. Viac: www.equilibria.sk

Luděk Rejchrt (*1939) je evanjelický farár, spisovateľ, autor viacerých hier a piesní. Štúdium teológie absolvoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského históriu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V službe kazateľa Božieho slova pôsobil od r. 1964 v cirkevnom zbore Křižlice, od r. 1973 až doposiaľ v zbore v Prahe 4-Braník. Je nesmierne činorodý človek – autor či spoluautor temer dvadsiatich hodnotných publikácií z rozličných oblastí.

Ilustrácie: Zuzana Bačinská-Čajková
Rozsah: 136 strán; rozmer: 169 x 234 mm
Väzba: tvrdá. Všetky strany sú plnofarebné.
Vydavateľ: EQUILIBRIA, s. r. o. (www.equilibria.sk)
Objednávky: EQUILIBRIA, s. r. o., Poštová 13 , 040 01 Košice
alebo: knihy@equilibria.sk alebo na tel. č. 055/623 37 55
Predajná cena: 12,78 € (385,- Sk)

O B S A H K N I H Y
ÚVOD
BOH NÁS VIDÍ
AKO SA CHCEL JONÁŠ BOHU SCHOVAŤ
Kto je Boh?
AKO ĽUDIA STRATILI RAJ
Čo je to hriech?
O POTOPE A DÚHE
Čo je to viera?
O STAVBE OBROVSKEJ VEŽE
Kde býva Boh?
BOH NÁS POČUJE
AKO SA BOH ZĽUTOVAL NAD MESTOM NINIVE
Čo je to modlitba?
O SAMSONOVI
Kedy sa mám modliť?
O DANIELOVI
Ako sa mám modliť?
AKO SA MODLIL KRÁĽ CHIZKIJA
Vypočuje Boh každú modlitbu?
BOH S NAMI HOVORÍ
AKO BOH HOVORIL S ABRAHÁMOM
Ako Boh so mnou hovorí?
AKO BOH SKÚŠAL ABRAHÁMOVU VIERU
Môžem Bohu rozumieť?
O MOJŽIŠOVI
Pozná aj mňa?
BOHU NA NÁS ZÁLEŽÍ
NECHCEM SA S NIKÝM O TEBA DELIŤ!
Čo je to Desatoro?
NEDÁM SA VTESNAŤ DO TVOJICH PREDSTÁV!
Ako vyzerá Boh?
NEBUDEM TVOJÍM SLUŽOBNÍKOM!
Kto zneužíva Božie meno?
NEDOVOLÍM TI NA MŇA ZABUDNÚŤ!
Čo je dnes za deň?
NENECHÁM TVOJICH RODIČOV BEZ OCHRANY!
Prečo som sa narodil?
NESMIEŠ VZIAŤ ŽIVOT SVOJMU BLÍŽNEMU!
Prečo sa ľudia zabíjajú?
NEPATRÍ TI LÁSKA, KTORÚ SOM TI NEDAL!
Čo je to láska?
NEPATRÍ TI MAJETOK, KTORÝ SOM TI NEDAL!
Prečo na to doplatili ostatní?
NEBUDEŠ SVOJMU BLÍŽNEMU UBLIŽOVAŤ LŽOU
Čo je to lož?
NEBUDEŠ SI UBLIŽOVAŤ ZÁVISŤOU!
Prečo nemám závidieť?
BOH NÁS MÁ RÁD
AKO SA NARODIL SPASITEĽ
Kto je Spasiteľ?
AKO MUDRCI NAŠLI SVOJHO KRÁĽA
Čo je to INRI?
O JEŽIŠOVOM KRSTE A POKUŠENÍ
Ako vyzerá diabol?
AKO SI PÁN JEŽIŠ POVOLAL UČENÍKOV
Čo je to evanjelium?
AKO PÁN JEŽIŠ NASÝTIL ZÁSTUPY
Čo je to zázrak?
O UZDRAVENÍ POSADNUTÉHO
Prečo Pán Ježiš odchádza?
O VZKRIESENÍ JAIROVEJ DCÉRY
JEŽIŠ OŽIVUJE
Čo bude po smrti?
AKO SA PÁN JEŽIŠ ROZLÚČIL S UČENÍKMI
Čo je to Večera Pánova?
AKO PÁNA JEŽIŠA ODSÚDILI
Syn človeka alebo Syn Boží?
AKO PÁN JEŽIŠ ZOMREL
Prečo Pán Ježiš zomrel za druhých?
AKO PÁN JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH
JEŽIŠ ŽIJE
Kam išiel Pán Ježiš?
ZÁVER

Martin Šefranko | 25.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart