ITV - spomienka na brata farára Mgr. Tomáša Gálla

Bratia a sestry,
zosnulého brata farára Mgr. Tomáša Gálla si pripomíname aj archívnym materiálom ITV z rubriky Kresťanská kultúra na tému: Výpovede tvorcov evanjelického spevníka.

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV ECAV | 15.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart