Evanjelické služby Božie zo Záriečia 27. 8.

V nedeľu 27. 8. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť služby Božie z zo Záriečia. Kázať bude Miroslav Eštok, zborový farár-konsenior TUS. Spievať sa budú piesne ES č. 190, 543, 198, 366, A 86.

Vložené 21.8.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart