Evanjelické služby Božie z Pôtra 25. 6.

V nedeľu 25. 6. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť služby Božie z Pôtra. Kázať bude zborová farárka Iana Maria Stiasni; piesne ES č. 377, 447, 201, 633, A 54. 10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. O evanjelických biskupoch, farárovi Danielovi Kováčovi ai.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart