Evanjelické služby Božie z CZ Senica-Čáčov

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 27. mája 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z Ev. a. v. kostola v Senici-Čáčove. Kázať bude zborová farárka Mgr. Lenka Sedláčková. Spievať sa budú piesne z ES č. 188, 357, 197, 182, A 47.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart