Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR

Termíny: 19. 1., 9. 2., 2. 3. a 23. 3. 2011 o 16.00 hod.

Kaplnku, ktorá je súčasťou objektu Úradu vlády SR, pre verejnosť sprístupnili z iniciatívy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Prvá bohoslužba – ekumenická – sa v priestoroch kaplnky Úradu vlády SR uskutočnila 22. septembra 2010.

Kaplnka je pre verejnosť otvorená každú stredu o 16.00 hod. Bohoslužby sa striedajú v poradí rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka a menšie cirkvi.

Záujemcovia o účasť na bohoslužbe vstupujú do areálu Úradu vlády SR z Námestia slobody cez bočný vchod. Pri vstupe do objektu sa podrobia bezpečnostnej prehliadke. Návštevníci musia rátať s obmedzenou možnosťou účasti – cca 50 osôb – kvôli kapacite kaplnky.

O ďalších termínoch konania evanjelických služieb Božích na Úrade vlády SR vás budeme informovať.

Vložené 12. 1. 2011

-eš- | 18.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart