Ev. služby Božie v SRo 24.9.

RTVS – SRo - 24.9. – 9:05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Dobrej Nivy; káže Mgr. Jarmila Balková. Piesne: ES č. 214, 462, 481, 313 a A 56.

Z ďalšieho programu:

6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart