Ev. a. v. služby Božie z Rim. Soboty 23. 11.

9.05 hod. – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti – Rádio Slovensko a Rádio Regina: Evanjelické služby Božie z Rimavskej Soboty; kázať bude zborová farárka Mgr. Viktória Lisáková. Piesne ES č. 213, 696, 199, 648, A 88.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart