Ekumenické služby Božie

STV 2 23. 1. 2011 o 10.00 hod. odvysiela ekumenické služby Božie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov - priamy prenos z rímskokatolíckeho Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade.

-eš- | 17.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart