DÚHA v máji 2018 prináša

Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke – Miluškina dôvera Evanjelické osobnosti – Hana Zelinová Cirkevné sviatky – Traja, a predsa JEDEN Predstavujeme vám – Detská besiedka v Batizovciach Hráme a učíme sa s Dúhou – Deň matiek

Príbeh s domaľovankou – Mamička moja najmilšia
Pesnička s úlohou – Duša moja chválu stále spieva
Dúhové stretnutia – Návšteva
Biblické úlohy
Na dobrú noc – Prvá cena v súťaži
Zamyslenie – Kútik v mojom srdiečku
Listáreň

Dávame do pozornosti Pracovné listy
V Dúhe sú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích – v tomto ročníku sú zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia.

Vkladačka – hra: Cirkevný rok

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 8.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart