Cyklus koncertov na podporu charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovými konfliktmi

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR organizuje cyklus koncertov v prospech charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave pod názvom Očami srdca. Charitatívnym partnerom koncertov je Vojenská podporná nadácia, organizačným a mediálnym partnerom je o. z. Ars ante portas. Na koncertoch vystúpi bieloruská klavírna virtuózka Natalia Sklarenko. Prvý koncert bude v piatok 8. marca 2019 o 18.00 hod. a zaznie na ňomdielo Petra Iljiča Čajkovského Ročné obdobia Op. 37a.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR je samostatným právnym subjektom v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, ktoré zabezpečuje pastoračnú službu pre pre vojakov, policajtov, príslušníkov ZVJS, ich rodinných príslušníkov, vyslúžilcov, ale tiež väzňov. Od svojho vzniku v roku 2006 sa snaží o efektívne prepojenie našej vojenskej prítomnosti s humanitárnou pomocou v krajinách medzinárodného krízového manažmentu, kde pôsobia vojaci OS SR. Ako povedal organizátor pomociIng. Milan Gajdoš:„Za 12 rokov činnosti sa nám v spolupráci s viacerými aktérmi štátu,najmä MV SR, MZVaEZ aj mimovládnym sektoromnajmä Evanjelickou diakoniou na Slovensku,podarilo úspešne zorganizovať a pre tých najchudobnejších doručiť humanitárnu pomoc do krajín Kosovo 1x, Afganistan 7x, Bosna a Hercegovina 7x, Ukrajina 2x, Srbsko 3x, Macedónsko 1x. Teší nás, že sme organizovaním pomoci našli prepojenie aj s pastoračnou činnosťou. Zapojením vojakov, policajtov do charitatívnych zbierok ponúkame priestor na rozvoj ich cností, ako je spolupatričnosť, obetavosť. V posledných rokoch sa každej humanitárnej pomoci zúčastňuje aj vojenský duchovný, sú to pre nás príležitosti, kedy sa vieme s vojakmi, ktorí plnia úlohy v zahraničných misiách zblížiť pri spoločnej práci a ponúknuť im svoje služby.“ Ambíciou štyroch charitatívnych koncertov je okrem kultúrneho zážitku a vytvorenia priestoru pre charitu zúčastnených využiť ich výťažok na podporu humanitárnych projektov v Bosne Hercegovine a Afganistane. Výnos zo vstupného a ďalších dobrovoľných príspevkov z prvého koncertu poslúži na podporu detí, ktoré sú odkázané na pomoc iných v utečeneckom tábore Bihač, Bosna a Hercegovina. Vstupenky za 10 € si môžete kúpiť v kníhkupectve Jonatan na Legionárskej ulici 2 (11.00 – 18.00 hod.), prípadne rezervovať SMS 0905 716 851 alebo mailom jan@juras.sk.

plk. ThDr. Marian Bodolló, generány duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a ozbrojených zboroch SR | 25.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart