Avízo na EPST č. 3 - 2011

Je nedeľa dňom, keď máme odpočívať a venovať sa rodine? Alebo je to deň, ktorý nám dal Pán Boh na to, aby sme si uvedomili, že všetko, čo máme, pochádza z Jeho milosti? Odpovede na tieto otázky prináša téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

V Posle si tento týždeň prečítate aj o ďalšom Ježišovom učeníkovi – Pavlovi, ale aj o Šarišských článkoch z roku 1540.
V rozhovore sme vypovedali evanjelického farára na dôchodku Michala Hreška, ktorý spomína i na to, ako mu odobrali štátny súhlas pre kňazskú službu.
Pripomenieme si aj osobnosť Milana Rúfusa.
V rubrike Predstavujeme cirkevný zbor sme tentoraz zavítali do Sabinova.

-zz- | 18.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart