Žilinský TIK pozýva

Turistická informačná kancelária (TIK) Mesta Žiliny vás v rámci cyklu Objavovanie Žiliny a okolia pozýva 27. marca od 13.30 do 15. 30 hod. na podujatie pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody s názvom Žilinská synoda, evanjelický kostol, evanjelické náboženstvo a tradície.

Podujatie sa koná v Evanjelickom kostole a. v. na Námestí Žilinskej synody 1 (v blízkosti Gymnázia Veľká Okružná). Dozviete sa o špecifikách evanjelického náboženstva a evanjelických tradíciách, ktoré sprostredkuje Marián Kaňuch, zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v.
Reč bude aj o Žilinskej synode - najvýznamnejšej udalosti reformácie na Slovensku. Povie vám o nej Miloš Kovačka zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.
O evanjelickom kostole a architektúre v duchu novej doby porozpráva architekt Dušan Mellner.

Ak sa chcete zúčastniť, je potrebné sa prihlásiť osobne v žilinskej Turistickej informačnej kancelárii na Ul. republiky 1, telefonicky (041/723 31 86, 0907 845 567, 0911 548 300, 0949 047 001) alebo e-mailom (info@tikzilina. sk).

Žilinský večerník; 16/03/2010 | 23.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart