5. zasadnutie generálnej synody VELKD

V dňoch 8. až 11. novembra 2018 sa konalo piate riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) vo Würzburgu. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil emeritný biskup Miloš Klátik. Téma tohtoročného zasadnutia synody znela: „Povzbudenie a spolupatričnosť – viera mladých ľudí“.

Na úvod účastníkov privítal prezident generálnej synody Prof. Wilfried Hartmann, za ktorým nasledovala pobožnosť. Večer prvého dňa sa účastníkom prihovoril aj biskup Miloš Klátik.

V druhý deň zasadnutia sa okrem iného konali aj voľby predsedajúceho biskupa VELKD. Počas služieb Božích v piatok sa konala rozlúčka doterajšieho predsedajúceho biskupa Gerharda Ulricha. Novozvoleným predsedajúcim biskupom sa stal Ralf Meister, biskup Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Hannoveri. Biskup Gerhard Ulrich zastával túto funkciu od novembra 2011. Biskup Miloš Klátik sa spolupodieľal na inštalácii novozvoleného biskupa.

Zasadnutie generálnej synody sa skončilo v nedeľu 11. novembra slávnostnými službami Božími.

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart