Čo nájdete v Dúhe v januári 2018?

Vkladačka: Novoročná hra - Dary pre Kráľa kráľov Pán Ježiš uzdravuje – Kanaánka Veselé počítanie alebo ako sme hľadali hríbiky do novoročnej kapustnice Pesnička s úlohou: Hviezda nad Betlemom Evanjelické osobnosti: Ján Kollár Cirkevné sviatky : Mudrci Na detskej besiedke: Nevzdávaj sa, bojuj a ver! Detské besiedky z Bystrého a Boliarova

Dúhové stretnutia: Kto je múdry
Biblické úlohy
Hráme a učíme sa s Dúhou: Nový rok
Na dobrú noc: Osamelá mačička
Zamyslenie: Traja... zo snehu
Dúhová listáreň a vyhodnotenie súťaží

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 21.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart