Slávnostné služby Božie v Banskej Bystrici

22. decembra 2010 o 10.00 hod. sa v Ev. chráme Božom na Lazovnej ul. uskutočnia slávnostné služby Božie pre žiakov EVG Banská Bystrica. Kazateľom slova Božieho bude brat generálny biskup Miloš Klátik. Srdečne všetkých pozývame.

 

Slavomír Hanuska  | 13.12.2010

viac

20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.

 

-eš- | 9.12.2010

viac

Spomienka na obete komunistického režimu

Konfederácia politických väzňov Slovenska – MO Bratislava a CZ ECAV Myjava vás pozývajú na spomienku na obete komunistického režimu 12. 12. 2010 o 9.00 hod. na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave a po ich skončení v zborovej sieni.

 

Peter Sandtner, KPVS | 9.12.2010

viac

Z náboženského vysielania SRo 11. - 12. 12.

Viera v živote: Duchovné adventné zrenie Rádio Regina - sobota 11. 12. 2010 o 21.00 – 22.00 Slovo pre veriacich i neveriacich: Filip Melanchton Rádio Devín - nedeľa 12. 12. 2010 o 8.00 - 8.30

 

Pavel Gabriš | 9.12.2010

viac

Avízo na EPST č. 50

V novembrových komunálnych voľbách si voliči vybrali za poslancov svojich obecných zastupiteľstiev aj troch evanjelických farárov. Patria kňazi do komunálnej politiky? Spektrum názorov k tejto otázke prináša tohtotýždňová TÉMA Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 7.12.2010

viac

8. 12. – služby Božie na Úrade vlády

Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR sa budú konať 8. december 2010 o 16.00 hod. Kázať bude brat gen. biskup M. Klátik; zaspieva spevokol z Petržalky.

 

Edita Škodová | 5.12.2010

viac

5. 12. 2010 na STV 2

13:35 - Orientácie ECAV. Monotematické vydanie magazínu zo 400. výročia Žilinskej synody (repríza 6. 12. 2010 o 13:50) 18.05 Adventný koncert z Hronseku

 

-eš- | 3.12.2010

viac

Cesty 5. 12. 2010 v SRo

Cesty 5. 12. 2010 o 21.05 hod. - Rádio Slovensko Repríza: 9. 12. o 21.00 hod. - Rádio Regina

 

Pavel Gabriš, redaktor náb. vysielania SRo | 3.12.2010

viac

Adventná radosť 2010

Pozývame kantorov, zvlášť začiatočníkov, na odborné vzdelávanie Adventná radosť 2010, ktoré sa uskutoční 3. - 4. decembra 2010 v priestoroch zborového domu v Poprade-Veľkej. Viac ďalej...

 

Eva Kolesárová, predsedníčka Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV | 2.12.2010

viac

Avízo na EPST č. 49

„Sviatky sú darom od Boha, aby sme v ľahostajnom toku času našli smer od jedného brehu života k druhému.“ Čítajte v TÉME...

 

-zz- | 1.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart