Adventné SB pre študentov

Adventné služby Božie pre Evanjelické lýceum a Evanjelickú základnú školu v Bratislave sa uskutočnia 21. 12. 2010 o 12.00 hod. vo Veľkom ev. a. v. kostole na Panenskej ulici. Slovo Božie bude zvestovať Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa EZŠ; kantor: Stanislav Tichý.

 

Eva Kolesárová, duch. správkyňa EL | 14.12.2010

viac

Vianočná kapustnica v KROK-u

21. 12. 2010 od 11.00 do 14.00 hod. vás Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku srdečne pozýva na vianočnú kapustnicu pre všetkých do centra pre deti a mládež KROK na Panenskej 25 v Bratislave. Príďte ochutnať a symbolickou sumou tak prispieť na centrum KROK. Tešíme sa na Vás !

 

ED ECAV | 14.12.2010

viac

Z vysielania SRo na Vianoce

23.12.2010 o 22,30-24,00 Nočná pyramída. Stišovanie pred Vianocami. Kontaktová relácia Pavla Gabriša s hosťom doc. Jánom Grešom o Vianociach pred Vianocami. Možnosť telefonických, e-mailových a sms-kových ohlasov či postrehov...

 

Pavel Gabriš | 14.12.2010

viac

Slávnostné služby Božie v Banskej Bystrici

22. decembra 2010 o 10.00 hod. sa v Ev. chráme Božom na Lazovnej ul. uskutočnia slávnostné služby Božie pre žiakov EVG Banská Bystrica. Kazateľom slova Božieho bude brat generálny biskup Miloš Klátik. Srdečne všetkých pozývame.

 

Slavomír Hanuska  | 13.12.2010

viac

20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.

 

-eš- | 9.12.2010

viac

Spomienka na obete komunistického režimu

Konfederácia politických väzňov Slovenska – MO Bratislava a CZ ECAV Myjava vás pozývajú na spomienku na obete komunistického režimu 12. 12. 2010 o 9.00 hod. na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave a po ich skončení v zborovej sieni.

 

Peter Sandtner, KPVS | 9.12.2010

viac

Z náboženského vysielania SRo 11. - 12. 12.

Viera v živote: Duchovné adventné zrenie Rádio Regina - sobota 11. 12. 2010 o 21.00 – 22.00 Slovo pre veriacich i neveriacich: Filip Melanchton Rádio Devín - nedeľa 12. 12. 2010 o 8.00 - 8.30

 

Pavel Gabriš | 9.12.2010

viac

Avízo na EPST č. 50

V novembrových komunálnych voľbách si voliči vybrali za poslancov svojich obecných zastupiteľstiev aj troch evanjelických farárov. Patria kňazi do komunálnej politiky? Spektrum názorov k tejto otázke prináša tohtotýždňová TÉMA Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 7.12.2010

viac

8. 12. – služby Božie na Úrade vlády

Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR sa budú konať 8. december 2010 o 16.00 hod. Kázať bude brat gen. biskup M. Klátik; zaspieva spevokol z Petržalky.

 

Edita Škodová | 5.12.2010

viac

5. 12. 2010 na STV 2

13:35 - Orientácie ECAV. Monotematické vydanie magazínu zo 400. výročia Žilinskej synody (repríza 6. 12. 2010 o 13:50) 18.05 Adventný koncert z Hronseku

 

-eš- | 3.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart