Ekumenické služby Božie

STV 2 23. 1. 2011 o 10.00 hod. odvysiela ekumenické služby Božie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov - priamy prenos z rímskokatolíckeho Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade.

 

-eš- | 17.1.2011

viac

Svetový deň modlitieb 2011

Pozor, zmena: seminár k SDM 22. 1. 2011 bude v centre QUO VADIS pri Kostole Sv. Trojice na Hurbanovom námestí v Bratislave, nie na Cukrovej 4.

 

Kvetuša Halačiová | 17.1.2011

viac

Výstava Michala Hudáka v Petržalke

Pozývame Vás na výstavu obrazov Michal Hudák: Krajiny pre J. S. Bacha /výber z cyklu/ v zborovom dome pri Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, je predĺžená do nedele 30. januára 2011.

 

CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 14.1.2011

viac

Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

Rovnomennú výstavu si môžete pozrieť v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. už len do konca januára 2011.

 

-eš- | 14.1.2011

viac

K výročiam úmrtia Ľ. a K. Štúrovcov

12. januára 2011 si pripomíname 155. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. 13. januára 2011 uplynie 160 rokov od úmrtia jeho najstaršieho brata Karola Štúra. V tomto roku si pripomenieme aj 200. výročie jeho narodenia (25. 3. 1811 v Trenčíne).

 

Edita Škodová | 12.1.2011

viac

Prezentácia knihy D. Hroncovej-Faklovej

Vo štvrtok 13. januára 2011 o 17.00 hod. na Panenskej 4 (vchod z Kozej 18) bude prezentácia knihy Daniely E. Hroncovej-Faklovej MAMELE za prítomnosti autorky. Moderuje Katarína Hradská.

 

Klub Jachad a ŽNO Bratislava | 11.1.2011

viac

Novinky v EPST č. 1 – 2

Po novom roku k vám opäť prichádza Evanjelický posol spod Tatier. Vyšiel ako dvojčíslo, preto jeho cena je 0,90 €, nie ako je uvedené na titulnej strane. Dvojčíslo nabité zaujímavým a atraktívnym čítaním.

 

-zz- | 11.1.2011

viac

Slovenka k 150. výročiu úmrtiu Ľ. Štúra

Vzdal sa slastí lásky - pod týmto titulom vyšiel v Slovenke článok Alžbety Remiášovej k 150. výročiu úmrtiu Ľ. Štúra. Pozri Článok

 

Edita Škodová | 11.1.2011

viac

Z vysielania Slovenského rozhlasu 8. a 9. 1.

8. 1. 2011 Viera v živote (Regina 21.00 – 22.00) 9. 1. 2011 Cesty (Rádio Slovensko 21.05 – 22.00; repríza: Regina 13. 1. o 21.00)

 

Pavel Gabriš | 7.1.2011

viac

Školské služby Božie 10. 1. 2011

Služby Božie pre Ev. základnú školu a tzv. malé lýceum (žiaci z Palisád) sa uskutočnia 10. 1. 2011 o 8.30 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul.; pre Ev. lýceum na Vranovskej o 8.30 hod. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.

 

Eva Kolesárová, duch. správkyňa | 5.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart