Služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Služby Božie v CZ Bratislava Služby Božie v CZ Bratislava-Petržalka Služby Božie v CZ Bratislava-Prievoz Služby Božie v CZ Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 20.12.2010

viac

Ev. služby Božie v televízii a rozhlase

TA3 24. 12. – 16:30 – Veľký kostol, Bratislava; káže gen. biskup M. Klátik SRo 24. 12. – 17:00 – 18.30 – Budimír 26. 12. – 9:30 – Veľký Krtíš STV 25. 12. – 9:00 – Prešov; káže biskup VD S. Sabol 19:20 – Sviatočné slovo – gen. biskup M. Klátik

 

-eš- | 20.12.2010

viac

Adventný kalendár 2010

Ponúka rôzne tvorivé aktivity a príbehy, ktoré približujú a poukazujú na podstatu adventu s cieľom v uponáhľanom čase spojiť rodinu do jedného celku, aby jej členovia spoločne premýšľali nad posolstvom adventného Kráľa. Vyjde v novembri 2010.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.12.2010

viac

Adventná pošta

Bratia a sestry, ponúkame Vám na stiahnutie materiály k adventnému a vianočnému obdobiu, ktoré sme posielali do CZ v hromadnej pošte.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 15.12.2010

viac

Adventné koncerty v Nitre

V Ev. kostole Sv. Ducha v Nitre sa uskutočnia adventné koncerty známych umelcov v dňoch 5., 12. a 19. decembra vždy o 17.00 hod. Viac na plagáte.

 

-eš- | 14.12.2010

viac

Adventné SB pre študentov

Adventné služby Božie pre Evanjelické lýceum a Evanjelickú základnú školu v Bratislave sa uskutočnia 21. 12. 2010 o 12.00 hod. vo Veľkom ev. a. v. kostole na Panenskej ulici. Slovo Božie bude zvestovať Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa EZŠ; kantor: Stanislav Tichý.

 

Eva Kolesárová, duch. správkyňa EL | 14.12.2010

viac

Vianočná kapustnica v KROK-u

21. 12. 2010 od 11.00 do 14.00 hod. vás Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku srdečne pozýva na vianočnú kapustnicu pre všetkých do centra pre deti a mládež KROK na Panenskej 25 v Bratislave. Príďte ochutnať a symbolickou sumou tak prispieť na centrum KROK. Tešíme sa na Vás !

 

ED ECAV | 14.12.2010

viac

Z vysielania SRo na Vianoce

23.12.2010 o 22,30-24,00 Nočná pyramída. Stišovanie pred Vianocami. Kontaktová relácia Pavla Gabriša s hosťom doc. Jánom Grešom o Vianociach pred Vianocami. Možnosť telefonických, e-mailových a sms-kových ohlasov či postrehov...

 

Pavel Gabriš | 14.12.2010

viac

Slávnostné služby Božie v Banskej Bystrici

22. decembra 2010 o 10.00 hod. sa v Ev. chráme Božom na Lazovnej ul. uskutočnia slávnostné služby Božie pre žiakov EVG Banská Bystrica. Kazateľom slova Božieho bude brat generálny biskup Miloš Klátik. Srdečne všetkých pozývame.

 

Slavomír Hanuska  | 13.12.2010

viac

20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.

 

-eš- | 9.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart