Zomrel Mgr. Dušan Albini, ev. a. v. farár v.v.

Dušan Albini sa narodil dňa 12. 4. 1923 v Prahe ako prvorodený syn Oľgy, rod. Janoškovej a Ing. Fedora Albiniho. Otca stratil ako trojročný. Matka vychovávala s podporou rodičov dve malé deti. Jeho vývoj ovplyvnil starý otec biskup Jur Janoška.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 15.3.2011

viac

Aj Ľubomír Feldek je evanjelik a. v.

Na otázku Evanjelického posla spod Tatier Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá spisovateľ Ľubomír Feldek:

 

Ľubomír Feldek, spisovateľ | 14.3.2011

viac

ECHO k sčítaniu obyvateľov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Pri sčítaní sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšinu roka.

 

Žilinské ECHO, 11/03/2011 | 14.3.2011

viac

Médiá na 1. pôstnu nedeľu 13. marca

STV 2 – 10:30 – Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Ev. a. v. kostola vo Zvolenskej Slatine Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica – 7:55 – Z duše: D. Horínková: Vstup do pôstu (repríza 14:45)

 

-eš- | 9.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Uplynulé obdobie fašiangov je chápané ako priestor, keď sa aj kresťania túžia zabaviť. Patrí však zábava do cirkví? Ak áno, v akej podobe? Presne to sme zisťovali v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.3.2011

viac

Svetový deň modlitieb bude v piatok 4. 3.

Väčšina kresťanských cirkví na Slovensku sa aj v tomto roku zapojí do tradičného Ekumenického svetového dňa modlitieb (ESDM), ktorý sa koná vždy prvý marcový piatok - tentoraz 4. marca. TASR informovali Zlatica Kerekrétiová a Kvetuša Halačiová.

 

TASR, 2. marca 2011 | 3.3.2011

viac

Slovenský rozhlas 5. a 6. 3. 2011

VIERA V ŽIVOTE 5. 3. 2011 o 21:00 - Rádio Regina (repr. 6. 3. o 9:30 Rádio Devín): Poslanie ženy v cirkvi CESTY 6. 3. 2011 o 21:05 - Rádio Slovensko (repr. 10. 3. o 21:00 Rádio Regina): Aktivity obnovenej 20-ročnej Evanjelickej diakonie, 1. časť

 

P. Gabriš, J. Gasperová | 3.3.2011

viac

Ev. služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR

V stredu 2. marca 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie. Kázať bude sestra farárka Oľga Klátiková.

 

-eš- | 2.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 9 - 2011

Pán Ježiš nemá autoritu len vtedy, keď nás posiela do Afriky. Nie je s nami len vtedy, keď robíme dobrodružné veci pre Krista. On je s nami vždy a všade a očakáva, že sa prejaví v našom živote. To je ústredná myšlienka témy Povolaní k misii, ktorou sa zaoberá najnovšie číslo EPST.

 

-zz- | 1.3.2011

viac

Internetové stránky cirkevných zborov v rámci seniorátov

O zriadenie internetovej stránky Vášho cirkevného zboru na celocirkevnej webovej stránke www.ecav.sk požiadajte nášho webadmina na e-mailovej adrese webadmin@ecav.sk alebo tajomníčku pre mediálnu komunikáciu PhDr. Editu Škodovú media@ecav.sk.

 

Webadmin | 28.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart