Ev. služby Božie na Úrade vlády 23. 3.

V stredu 23. marca 2011 o 16.00 hod. v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave budú evanjelické služby Božie. Kázať bude Štefan Kiss, evanjelický farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

-eš- | 23.3.2011

viac

Karola Štúra si pripomenú v Modre

25. marca uplynie 200 rokov od narodenia Karola Štúra. Toto výročie si budú pripomínať v Modre tento víkend 25. - 27. marca 2011. Srdečne pozývame!

 

Marián Čop, zborový farár | 23.3.2011

viac

PREČÍTAJTE SI v EPST č. 12

Biblia je knihou kníh - knihou pravdy. O nej hovorí aj téma tohto čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa v nej aj o tom, že Písmo sväté si nezakrýva oči pred ľudským hriechom. V ankete sa dozviete, ktoré odstrašujúce biblické príbehy sa stali poučnými pre našich respondentov.

 

-zz- | 22.3.2011

viac

Pozvánka do Komárna

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ľudí bez rozdielu náboženskej, národnostnej či etnickej príslušnosti, všetkých ľudí, ktorým je vzácny mier, pokoj a porozumenie na podujatia, ktoré sa v rámci „Podunajskej vlny mieru“ uskutočnia v Komárne 19. a 20. marca 2011.

 

Organizačný výbor podujatia | 17.3.2011

viac

Organový koncert 19. 3. 2011 o 19.00 hod.

KDE: Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR, Jókaiho ul., Komárno KTO: Ján Vladimír MICHALKO

 

-dv- | 17.3.2011

viac

Slovenský rozhlas 20. 3. 2011

Z duše – 7:55 Rádio Regina Bratislava, B. Bystrica – A. Adamovičová: Kroky (repríza 14.45) CESTY – 21:05 Rádio Slovensko (repr. 24. 3. 21:00 Regina): Aktivity obnovenej 20-ročnej Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 2. časť

 

-eš- | 17.3.2011

viac

Beseda: Tranoscius a Ján Beňo

Vydavateľstvo Tranoscius pozýva na autorské čítanie z detskej knihy Šaľo a päť mudrlantov a besedu s autorom vo štvrtok 17. marca 2011 o 16.30 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46, Bratislava. Knihu a autora predstaví literárny vedec Vladimír Petrík.

 

Naďa Kubányová | 16.3.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Dušanom Albinim

Bratia a sestry, v mene pozostalej rodiny si Vám dovoľujeme oznámiť, že 11. marca 2011 vo večerných hodinách zomrel náš milý a vzácny brat farár Mgr. Dušan Albini. Pohrebná rozlúčka s ním bude v utorok 15. marca 2011 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Diakovciach.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 15.3.2011

viac

PREČÍTAJTE SI v EPST č. 11

V spoločnosti v súčasnosti rezonuje téma vzťahov cirkvi a štátu. Mala by cirkev využiť možnosť, ktorá jej štát ponúka? Aké je vlastne jej postavenie v štáte, čo by mala požadovať? O tom a o perspektívach financovania diskutujeme v téme najnovšieho Posla. Dočítate sa aj o pôstnom období.

 

-zz- | 15.3.2011

viac

Zomrel Mgr. Dušan Albini, ev. a. v. farár v.v.

Dušan Albini sa narodil dňa 12. 4. 1923 v Prahe ako prvorodený syn Oľgy, rod. Janoškovej a Ing. Fedora Albiniho. Otca stratil ako trojročný. Matka vychovávala s podporou rodičov dve malé deti. Jeho vývoj ovplyvnil starý otec biskup Jur Janoška.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 15.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart