Slovenský rozhlas 20. 3. 2011

Z duše – 7:55 Rádio Regina Bratislava, B. Bystrica – A. Adamovičová: Kroky (repríza 14.45) CESTY – 21:05 Rádio Slovensko (repr. 24. 3. 21:00 Regina): Aktivity obnovenej 20-ročnej Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 2. časť

 

-eš- | 17.3.2011

viac

Beseda: Tranoscius a Ján Beňo

Vydavateľstvo Tranoscius pozýva na autorské čítanie z detskej knihy Šaľo a päť mudrlantov a besedu s autorom vo štvrtok 17. marca 2011 o 16.30 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46, Bratislava. Knihu a autora predstaví literárny vedec Vladimír Petrík.

 

Naďa Kubányová | 16.3.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Dušanom Albinim

Bratia a sestry, v mene pozostalej rodiny si Vám dovoľujeme oznámiť, že 11. marca 2011 vo večerných hodinách zomrel náš milý a vzácny brat farár Mgr. Dušan Albini. Pohrebná rozlúčka s ním bude v utorok 15. marca 2011 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Diakovciach.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 15.3.2011

viac

PREČÍTAJTE SI v EPST č. 11

V spoločnosti v súčasnosti rezonuje téma vzťahov cirkvi a štátu. Mala by cirkev využiť možnosť, ktorá jej štát ponúka? Aké je vlastne jej postavenie v štáte, čo by mala požadovať? O tom a o perspektívach financovania diskutujeme v téme najnovšieho Posla. Dočítate sa aj o pôstnom období.

 

-zz- | 15.3.2011

viac

Zomrel Mgr. Dušan Albini, ev. a. v. farár v.v.

Dušan Albini sa narodil dňa 12. 4. 1923 v Prahe ako prvorodený syn Oľgy, rod. Janoškovej a Ing. Fedora Albiniho. Otca stratil ako trojročný. Matka vychovávala s podporou rodičov dve malé deti. Jeho vývoj ovplyvnil starý otec biskup Jur Janoška.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 15.3.2011

viac

Aj Ľubomír Feldek je evanjelik a. v.

Na otázku Evanjelického posla spod Tatier Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá spisovateľ Ľubomír Feldek:

 

Ľubomír Feldek, spisovateľ | 14.3.2011

viac

ECHO k sčítaniu obyvateľov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Pri sčítaní sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšinu roka.

 

Žilinské ECHO, 11/03/2011 | 14.3.2011

viac

Médiá na 1. pôstnu nedeľu 13. marca

STV 2 – 10:30 – Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Ev. a. v. kostola vo Zvolenskej Slatine Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica – 7:55 – Z duše: D. Horínková: Vstup do pôstu (repríza 14:45)

 

-eš- | 9.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Uplynulé obdobie fašiangov je chápané ako priestor, keď sa aj kresťania túžia zabaviť. Patrí však zábava do cirkví? Ak áno, v akej podobe? Presne to sme zisťovali v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.3.2011

viac

Svetový deň modlitieb bude v piatok 4. 3.

Väčšina kresťanských cirkví na Slovensku sa aj v tomto roku zapojí do tradičného Ekumenického svetového dňa modlitieb (ESDM), ktorý sa koná vždy prvý marcový piatok - tentoraz 4. marca. TASR informovali Zlatica Kerekrétiová a Kvetuša Halačiová.

 

TASR, 2. marca 2011 | 3.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart