Otázka k účtovaniu v sústave JU cirkevnými organizačnými jednotkami pri prenájme majetku

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, k §9 Účtovné sústavy, odsek (2) písmeno d) „V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú...“.

 

Marta Stašiniaková, finančné a personálne oddelenie GBÚ | 5.5.2011

viac

Služby Božie na úrade vlády 4. 5. 2011

V stredu 4. mája 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave, Námestie slobody 1, uskutočnia evanjelické služby Božie, ktoré sú pre zamestnancov i verejnosť. Zvesťou slova Božieho poslúži Mgr. Milan Jurík, PhD., ev. a. v. farár, spirituál Teologického domova Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Srdečne pozývame!

 

-eš- | 3.5.2011

viac

Pozývame na výstavu Cithara sanctorum

V piatok 6. mája 2011 o 17. 30 hod. bude v Evanjelickom a. v. kostole v Piešťanoch v sieni zborového centra Betezda vernisáž výstavy Cithara sanctorum.

 

Branislav Dolinský, zborový farár | 30.4.2011

viac

Stále posolstvo Veľkej noci v SRo

Viera v živote - 30. 4. 2011 o 21.00 - Regina; repríza 1. 5. 2011 o 9.30 - Devín

 

Pavel Gabriš | 29.4.2011

viac

Služby Božie a iné programy v médiách – Veľká noc

22. apríl 2011 – Veľký piatok STV 2 – 10.30 hod. – pašiové služby Božie z Nitrianskej Stredy; káže generálny biskup Miloš Klátik STV 2 – 19.55 hod. – Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika SRo - 7.50 hod. - Z duše - Miloš Klátik SRo – 16.30 hod. (Rádio Slovensko, Regina) – pašiové služby Božie z Diakoviec

 

-eš- | 21.4.2011

viac

Pozvanie na Valné zhromaždenie ZED

Drahí bratia a milé sestry, Združenie evanjelických duchovných Vás pozýva v zmysle stanov ZED § 10 na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré predseda ZED zvoláva na 8. a 9. máj 2011.

 

Viktor Sabo, tajomník ZED ECAV | 20.4.2011

viac

Veľkonočný pozdrav 2011

Veľkonočný pozdrav

 

Pracovníci GBÚ  | 20.4.2011

viac

ARS LITURGICA - zlatníctvo v službách liturgie

Už len do 1. mája 2011 si v zrekonštruovanej Klenotnici Bratislavského hradu môžete pozrieť výstavu liturgických predmetov Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie.

 

-eš- | 16.4.2011

viac

Zákony a ustanovenia Žilinskej synody

Publikáciu Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody si môžete objednať v Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine na adrese maria.cervikova@snk.sk. Faksimilné (širšie) vydanie je v cene 8,5 €; bibliofília (ručná väzba) v cene 27,5 €.

 

-eš- | 15.4.2011

viac

Výstava o J. Tranovskom teraz v L. Mikuláši

Výstavu Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry si môžete pozrieť v objekte Liptovského múzea - NKP Čierny orol v Lipt. Mikuláši v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. do 15. apríla 2011.

 

Katarína Ileninová | 14.4.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart