Materiály pre členov Synody ECAV 2011

Prosíme členov Synody ECAV 2011, ktorí sú navrhnutí ako kandidáti do volieb, aby vyplnili čestné vyhlásenie a poslali ho na GBÚ najneskôr do 3. 6. 2011. Návrhový lístok na Synodu ECAV 2011 si môžete stiahnuť tu. Synoda ECAV na Slovensku 2011 sa bude konať 24. – 25. júna 2011 v Trenčianskych...

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 19.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 20

Diabol má snahu znemožniť pôsobenie Božieho slova v našom živote. Chce nás okradnúť o Božie slovo. Ako sa proti tomu môžeme brániť? Dočítate sa v téme najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 18.5.2011

viac

Evanjelické Orientácie 22. 5. 2011

Pozrite si na STV 2 o 11.40 hod. a v repríze 24. 5. o 13.50 hod. Príspevky: Kniha Rút. Veľkonočné obdobie. Pozvánka na Branč. Artikulárne chrámy. Spomienka na M. R. Štefánika.

 

Miloslav Gdovin | 18.5.2011

viac

Slovenský rozhlas 22. 5. 2011

9.30 – 11.00 Rádio Slovensko + Reginy Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Ratkovského Bystrého Rádio Devín

 

-eš- | 18.5.2011

viac

Odporúčame: NARODENÝ ZHORA

Odporúčame do vašej pozornosti publikáciu, ktorá obsahuje výber z krstných príhovorov evanjelických a. v. duchovných. Zbierku NARODENÝ ZHORA v roku 2011 vydalo Združenie evanjelických duchovných...

 

Martin Šefranko | 18.5.2011

viac

Stretnutie s autormi najkrajšej známky v EÚ

Slávnostné stretnutie s autormi najkrajšej rytej známky v EÚ „400. výročie konania Žilinskej synody" sa uskutoční v utorok 17. mája o 15.00 hod. v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Nám. slobody 6 v Bratislave.

 

-eš- | 17.5.2011

viac

Evanjelické služby Božie v kaplnke na ÚV SR

Najbližšie termíny ev. a. v. služieb Božích v kaplnke na Úrade vlády SR: 25. máj a 15. jún 2011

 

-ok- | 16.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 19

Sčítanie ľudu sa začne už o pár dní a mnoho veriacich si kladie otázku: Koľko nás je? I keď sa v súčasnosti nemožno zaobísť bez čísel a štatistík, treba sa na ne pozrieť v širšom kontexte. A práve ten ponúka aj téma tohtotýždňového Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 11.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

Viaceré cirkevné zbory na Slovensku sa v súčasnosti venujú rómskej misii. Ich cieľom je priniesť evanjelium aj medzi príslušníkov tejto menšiny. Keďže najbližšia nedeľa je venovaná práve rómskej misii, aj Evanjelický posol spod Tatier sa pozrel na jej úspechy i výzvy do budúcnosti.

 

-zz- | 7.5.2011

viac

Otázka k účtovaniu v sústave JU cirkevnými organizačnými jednotkami pri prenájme majetku

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, k §9 Účtovné sústavy, odsek (2) písmeno d) „V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú...“.

 

Marta Stašiniaková, finančné a personálne oddelenie GBÚ | 5.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart