Prezentácia kníh v Univerzitnej knižnici

31. 3. 2011 o 13.00 hod. vás pozývame na prezentáciu publikácií Turzovské knižnice, Rod Révai v slovenských dejinách, Zákony a ustanovenia Žilinskej synody, Biografický lexikón Slovenska a ďalších.

 

PhDr. Klára Komorová, PhD. | 29.3.2011

viac

Pôstne stíšenie v Dolnom Srní

Pozývame vás na koncert pod názvom Pôstne stíšenie na 3. pôstnu nedeľu 27. marca 2011 o 15.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Srní. Účinkuje The Hope Gospel Singers and Band.

 

Pavel Černaj, námestný farár | 24.3.2011

viac

Evanjelický východ v marci

Marcové číslo EV vychádza v pôstnom období, a preto je jeho kľúčovou témou Pokušenie. Rozhovor s Petrom Mihočom, tajomníkom biskupa VD, je o jeho životnom poslaní – stáť v službe Bohu a ľuďom.

 

Peter Mihoč | 24.3.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 27. 3. 2011

Kresťanská nedeľa: 9.30 Rádio Slovensko, Regina – Služby Božie z Liptovskej Kokavy Slovo pre veriacich i neveriacich: 7.30 Rádio Devín - Jana Kaňuchová Z duše: 7.55 Rádio Regina, repríza 14.45 Regina – P. Gabriš: Púšť a pôst Cesty - Náboženské spektrum: 21.05 Rádio Slovensko (N. Lúčanská)

 

Pavel Gabriš, redaktor náb. vysielania SRo | 24.3.2011

viac

Ekumenická pastoračná služba pozýva oslavy 5. výročia 23. marca 2011

Pri príležitosti 5. výročia Ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti SR sa v stredu 23. marca 2011 uskutočnia slávnostné služby Božie o 15.00 hod. v Malom ev. kostole a slávnostná akadémia o 18.00 hod. vo Veľkom kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS OS a OZ SR  | 23.3.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 23. 3.

V stredu 23. marca 2011 o 16.00 hod. v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave budú evanjelické služby Božie. Kázať bude Štefan Kiss, evanjelický farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

-eš- | 23.3.2011

viac

Karola Štúra si pripomenú v Modre

25. marca uplynie 200 rokov od narodenia Karola Štúra. Toto výročie si budú pripomínať v Modre tento víkend 25. - 27. marca 2011. Srdečne pozývame!

 

Marián Čop, zborový farár | 23.3.2011

viac

PREČÍTAJTE SI v EPST č. 12

Biblia je knihou kníh - knihou pravdy. O nej hovorí aj téma tohto čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa v nej aj o tom, že Písmo sväté si nezakrýva oči pred ľudským hriechom. V ankete sa dozviete, ktoré odstrašujúce biblické príbehy sa stali poučnými pre našich respondentov.

 

-zz- | 22.3.2011

viac

Pozvánka do Komárna

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ľudí bez rozdielu náboženskej, národnostnej či etnickej príslušnosti, všetkých ľudí, ktorým je vzácny mier, pokoj a porozumenie na podujatia, ktoré sa v rámci „Podunajskej vlny mieru“ uskutočnia v Komárne 19. a 20. marca 2011.

 

Organizačný výbor podujatia | 17.3.2011

viac

Organový koncert 19. 3. 2011 o 19.00 hod.

KDE: Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR, Jókaiho ul., Komárno KTO: Ján Vladimír MICHALKO

 

-dv- | 17.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart