Médiá na 1. pôstnu nedeľu 13. marca

STV 2 – 10:30 – Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Ev. a. v. kostola vo Zvolenskej Slatine Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica – 7:55 – Z duše: D. Horínková: Vstup do pôstu (repríza 14:45)

 

-eš- | 9.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Uplynulé obdobie fašiangov je chápané ako priestor, keď sa aj kresťania túžia zabaviť. Patrí však zábava do cirkví? Ak áno, v akej podobe? Presne to sme zisťovali v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.3.2011

viac

Svetový deň modlitieb bude v piatok 4. 3.

Väčšina kresťanských cirkví na Slovensku sa aj v tomto roku zapojí do tradičného Ekumenického svetového dňa modlitieb (ESDM), ktorý sa koná vždy prvý marcový piatok - tentoraz 4. marca. TASR informovali Zlatica Kerekrétiová a Kvetuša Halačiová.

 

TASR, 2. marca 2011 | 3.3.2011

viac

Slovenský rozhlas 5. a 6. 3. 2011

VIERA V ŽIVOTE 5. 3. 2011 o 21:00 - Rádio Regina (repr. 6. 3. o 9:30 Rádio Devín): Poslanie ženy v cirkvi CESTY 6. 3. 2011 o 21:05 - Rádio Slovensko (repr. 10. 3. o 21:00 Rádio Regina): Aktivity obnovenej 20-ročnej Evanjelickej diakonie, 1. časť

 

P. Gabriš, J. Gasperová | 3.3.2011

viac

Ev. služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR

V stredu 2. marca 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie. Kázať bude sestra farárka Oľga Klátiková.

 

-eš- | 2.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 9 - 2011

Pán Ježiš nemá autoritu len vtedy, keď nás posiela do Afriky. Nie je s nami len vtedy, keď robíme dobrodružné veci pre Krista. On je s nami vždy a všade a očakáva, že sa prejaví v našom živote. To je ústredná myšlienka témy Povolaní k misii, ktorou sa zaoberá najnovšie číslo EPST.

 

-zz- | 1.3.2011

viac

Internetové stránky cirkevných zborov v rámci seniorátov

O zriadenie internetovej stránky Vášho cirkevného zboru na celocirkevnej webovej stránke www.ecav.sk požiadajte nášho webadmina na e-mailovej adrese webadmin@ecav.sk alebo tajomníčku pre mediálnu komunikáciu PhDr. Editu Škodovú media@ecav.sk.

 

Webadmin | 28.2.2011

viac

VERNÍ ECAV - VERNÍ PÍSMU

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Peter Osuský, poslanec NR SR.

 

Peter Osuský | 28.2.2011

viac

Na čo ste ako evanjelik hrdý?

Odpovedá Jozef Švikruha, učiteľ a výtvarník: Aj pri tohtoročnom májovom sčítaní ľudu sa prihlásim k svojmu evanjelickému a. v. vierovyznaniu, pretože po celý môj život som hrdý na to, že som sa narodil v evanjelickej rodine, vyrastal v evanjelickom ...

 

Jozef Švikruha | 28.2.2011

viac

Odporúčame v nedeľu 27. 2. 2011

Rádio Slovensko + Reginy o 9.30 hod.: Ev. služby Božie z Rimavskej Soboty STV 2 o 12.35 hod.: Orientácie s evanjelickou tematikou (repríza 28. 2. 2011 o 12.40 hod.)

 

-eš- | 25.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart