Z programov STV 2 pre evanjelikov

17. 6. o 16.55 Historická panoráma - Jozef Lettrich 19. 6. o 11.55 Orientácie - Televízny posol. Magazín zo života evanjelikov: Prorok Samuel. Pozvánka na SEMFEST. Zbor v Dolných Salibách. Konfirmácia. Kirchentag 2011 - Drážďany. Repríza 21. 6. o 15.35

 

Miloslav Gdovin | 16.6.2011

viac

Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na druhý polrok 2011. 1.Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 30. 6. 2011.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 14.6.2011

viac

Pozvánka do Ratkovej

Pozývame vás na literárno-hudobnú kompozíciu RATKOVSKÉ DUCHOVNÉ OSOBNOSTI 19. 6. 2011 o 11.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Ratkovej. Kazateľom slova Božieho bude emeritný biskup VD Ján Midriak.

 

Daniela Baranová | 14.6.2011

viac

Bazárik výrobkov detí v KROK-u

Pozývame vás na predprázdninový bazárik výrobkov detí 13. - 14. júna 2011 od 10.00 do 17.00 hod. v Centre pre deti a mládež KROK, Panenská 25. Zakúpením výrobkov detí môžete prispieť na prevádzku centra na budúci školský rok.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia ECAV | 14.6.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 15. júna

V stredu 15. 6. 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) uskutočnia evanjelické služby Božie. Kázať bude ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS OS a OZ SR. Pozývame aj veriacich z radov širokej verejnosti.

 

-eš- | 14.6.2011

viac

STV Dvojka 12. júna

13.25 hod. - Slovo - Marek Szabó, ev. a. v. farár v Príbovciach Repríza: o 23.25 hod.

 

Miloslav Gdovin | 10.6.2011

viac

V Budapešti odhalia pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi

V nedeľu 12. júna 2011 bude v Budapešti odhalená pamätná tabuľa Jánovi Kollárovi, a to v rámci osláv 200. výročia posvätenia Evanjelického kostola na dnešnom Deákovom námestí. Za ECAV na Slovensku sa na slávnostiach zúčastní dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 10.6.2011

viac

Prečítajte si EPST č. 23 - 24

Dvojčíslo týždenníka evanjelikov a. v. na Slovensku je tentoraz venované predovšetkým svätodušným sviatkom a sviatku Svätej Trojice. Nájdete v ňom aj mnoho ďalšieho zaujímavého čítania, článkov, rozhovorov, ankiet a spravodajstva.

 

-eš- | 10.6.2011

viac

Svätodušné sviatky 12. a 13. júna 2011

Svätodušné sviatky – sviatky zoslania Ducha Svätého - tento rok pripadli na 12. a 13. júna. Prvú slávnosť svätodušnú slávime v nedeľu 12. júna. V pondelok 13. júna svätíme 2. slávnosť svätodušnú. Svätodušné sviatky sú spolu s vianočnými a veľkonočnými sviatkami najvýznamnejšie kresťanské, tzv. výročité sviatky.

 

-ok- | 9.6.2011

viac

Živé vysielanie ITV - II

Živé vysielanie príhovoru prof. ThDr. Juraja Bándyho na tému Vstúpenie a svätodušné sviatky sa uskutočnilo 6. 6. 2011 o 11.00 hod. Záznam si môžete pozrieť na stránke Internetovej televízie ECAV.

 

Realizačný tím  | 4.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart