Ev. služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR

V stredu 2. marca 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie. Kázať bude sestra farárka Oľga Klátiková.

 

-eš- | 2.3.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 9 - 2011

Pán Ježiš nemá autoritu len vtedy, keď nás posiela do Afriky. Nie je s nami len vtedy, keď robíme dobrodružné veci pre Krista. On je s nami vždy a všade a očakáva, že sa prejaví v našom živote. To je ústredná myšlienka témy Povolaní k misii, ktorou sa zaoberá najnovšie číslo EPST.

 

-zz- | 1.3.2011

viac

Internetové stránky cirkevných zborov v rámci seniorátov

O zriadenie internetovej stránky Vášho cirkevného zboru na celocirkevnej webovej stránke www.ecav.sk požiadajte nášho webadmina na e-mailovej adrese webadmin@ecav.sk alebo tajomníčku pre mediálnu komunikáciu PhDr. Editu Škodovú media@ecav.sk.

 

Webadmin | 28.2.2011

viac

VERNÍ ECAV - VERNÍ PÍSMU

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Peter Osuský, poslanec NR SR.

 

Peter Osuský | 28.2.2011

viac

Na čo ste ako evanjelik hrdý?

Odpovedá Jozef Švikruha, učiteľ a výtvarník: Aj pri tohtoročnom májovom sčítaní ľudu sa prihlásim k svojmu evanjelickému a. v. vierovyznaniu, pretože po celý môj život som hrdý na to, že som sa narodil v evanjelickej rodine, vyrastal v evanjelickom ...

 

Jozef Švikruha | 28.2.2011

viac

Odporúčame v nedeľu 27. 2. 2011

Rádio Slovensko + Reginy o 9.30 hod.: Ev. služby Božie z Rimavskej Soboty STV 2 o 12.35 hod.: Orientácie s evanjelickou tematikou (repríza 28. 2. 2011 o 12.40 hod.)

 

-eš- | 25.2.2011

viac

Milan Dubček o vzťaku k ECAV

Na otázku Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Milan Dubček, veľvyslanec SR v Etiópii.

 

Milan Dubček, Petržalka  | 25.2.2011

viac

Zisťovanie náboženského vyznania nie je samoúčelné

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad SR, Pravda, 24. 2. 2011

 

Ľudmila Ivančíková | 25.2.2011

viac

„MISIA MEDZI RÓMAMI: FAKTY, VÝZVY, NÁDEJE“

Pozývame vás na študijný deň na tému misie medzi Rómami 22. februára 2011 od 10.00 hod. na Ev. bohosloveckej fakulte UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Milan Jurík, EBF UK | 22.2.2011

viac

Možnosť štúdia v USA pre stredoškolákov

Škola St. Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka v šk. roku 2011/2012 štúdium:

 

Daniela Veselá | 22.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart