26. 6. na STV 2

16.30 hod. - Pavol Jozef Šafárik

 

-eš- | 25.6.2011

viac

SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2011

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zmysle cirkevného zákona č. 15/99, § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch v organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku do Trenčianskych Teplíc na dni 24. - 25. júna 2011 (piatok - sobota).

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 22.6.2011

viac

23. 6. na STV 2

16.45 Idea štátnosti - Dr. Milan Hodža

 

-eš- | 22.6.2011

viac

Prečítajte si EPST č. 25

S onkologickým ochorením sa stretol zrejme každý z nás. Vieme, ako účinne duchovne sprevádzať onkologických pacientov? Čo je pre nich najväčšou pomocou? Práve o tom hovorí téma najnovšieho čísla Posla. V rozhovore na otázky EPST odpovedá novozvolený senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Velebír.

 

-zz- | 21.6.2011

viac

Ev. služby Božie z Babinej v SRo

V rámci Kresťanskej nedele 26. júna 2011 si v čase 9.30 – 11.00 hod. môžete na Rádiu Slovensko a Reginách vypočuť prenos služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Babinej.

 

-eš- | 21.6.2011

viac

Pripomienka 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika

V Prahe 24. – 26. 6. 2011 sa koná podujatie venované Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2011. Viac v pozvánke. Vložené 12. 6....

 

Janka Haluková | 19.6.2011

viac

21. 6. 2011 na STV 2

10.40 Portréty - Pavel Uhorskai 15.35 Orientácie - Televízny posol: Prorok Samuel. Pozvánka na SEMFEST. Zbor v Dolných Salibách. Konfirmácia. Kirchentag Drážďany - repríza 17.15 Osobnosti a udalosti - Jur Hronec

 

-eš- | 19.6.2011

viac

Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

Tento sviatok 19. 6. 2011 uzatvára svätodušný kruh (začal sa Vstúpením Krista Pána na nebo, vyvrcholil svätodušnými sviatkami a končí sa Svätou Trojicou) aj slávnostnú časť cirkevného roka. Prívlastok slávnostná sa viaže na veľké udalosti, ktorými Boh zasiahol do dejín sveta: narodenie, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

 

Ľudovít Muntág , ev. a. v. farár v. v. | 18.6.2011

viac

Stretnutie spevokolov BAS

Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a CZ ECAV Modra Vás pozývajú na Seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV 19. júna 2011 o 17.00 hod. v Nemeckom ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

M. Čop, zborový farár-konsenior | 18.6.2011

viac

Živé vysielanie na ITV

Záznam z vysielania naživo na tému Sviatok Svätej Trojice si môžete pozrieť na linku ITV ECAV. Prihovoril sa vám prof. ThDr. Igor Kišš. ...

 

-eš- | 16.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart