Prečítajte si EPST č. 21

V deťoch je nielen naša budúcnosť, ale aj budúcnosť celej cirkvi. Preto im treba odmalička vštepovať pravdy Božieho slova. Ako to však urobiť, aby boli pre detského poslucháča prijateľné? O tom hovorí tohtotýždňová TÉMA Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 24.5.2011

viac

Reči pri stole v Starom lýceu 23. 5. 2011

Pozývame vás na diskusné fórum Reči pri stole, ktoré sa uskutoční 23. mája 2011 o 18.00 hod. v Starom lýceu na Konventnej 15 na 1. poschodí na tému Antikoncepcia a predmanželský sex.

 

Erika Hlačoková, zborová farárka | 23.5.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 25. 5.

V stredu 25. mája o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutočnia evanjelické služby Božie. Kázať bude Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ ECAV na Slovensku. Ďalší termín SB: 15. júna...

 

-eš- | 23.5.2011

viac

Dni A. H. Škultétyho vo V. Krtíši

V dňoch 19. – 22. mája 2011 sa vo Veľkom Krtíši konajú Dni Augusta Horislava Škultétyho (1819 – 1892).

 

-eš- | 20.5.2011

viac

Materiály pre členov Synody ECAV 2011

Prosíme členov Synody ECAV 2011, ktorí sú navrhnutí ako kandidáti do volieb, aby vyplnili čestné vyhlásenie a poslali ho na GBÚ najneskôr do 3. 6. 2011. Návrhový lístok na Synodu ECAV 2011 si môžete stiahnuť tu. Synoda ECAV na Slovensku 2011 sa bude konať 24. – 25. júna 2011 v Trenčianskych...

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 19.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 20

Diabol má snahu znemožniť pôsobenie Božieho slova v našom živote. Chce nás okradnúť o Božie slovo. Ako sa proti tomu môžeme brániť? Dočítate sa v téme najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 18.5.2011

viac

Evanjelické Orientácie 22. 5. 2011

Pozrite si na STV 2 o 11.40 hod. a v repríze 24. 5. o 13.50 hod. Príspevky: Kniha Rút. Veľkonočné obdobie. Pozvánka na Branč. Artikulárne chrámy. Spomienka na M. R. Štefánika.

 

Miloslav Gdovin | 18.5.2011

viac

Slovenský rozhlas 22. 5. 2011

9.30 – 11.00 Rádio Slovensko + Reginy Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Ratkovského Bystrého Rádio Devín

 

-eš- | 18.5.2011

viac

Odporúčame: NARODENÝ ZHORA

Odporúčame do vašej pozornosti publikáciu, ktorá obsahuje výber z krstných príhovorov evanjelických a. v. duchovných. Zbierku NARODENÝ ZHORA v roku 2011 vydalo Združenie evanjelických duchovných...

 

Martin Šefranko | 18.5.2011

viac

Stretnutie s autormi najkrajšej známky v EÚ

Slávnostné stretnutie s autormi najkrajšej rytej známky v EÚ „400. výročie konania Žilinskej synody" sa uskutoční v utorok 17. mája o 15.00 hod. v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Nám. slobody 6 v Bratislave.

 

-eš- | 17.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart