Bazárik výrobkov detí v KROK-u

Pozývame vás na predprázdninový bazárik výrobkov detí 13. - 14. júna 2011 od 10.00 do 17.00 hod. v Centre pre deti a mládež KROK, Panenská 25. Zakúpením výrobkov detí môžete prispieť na prevádzku centra na budúci školský rok.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia ECAV | 14.6.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 15. júna

V stredu 15. 6. 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) uskutočnia evanjelické služby Božie. Kázať bude ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS OS a OZ SR. Pozývame aj veriacich z radov širokej verejnosti.

 

-eš- | 14.6.2011

viac

STV Dvojka 12. júna

13.25 hod. - Slovo - Marek Szabó, ev. a. v. farár v Príbovciach Repríza: o 23.25 hod.

 

Miloslav Gdovin | 10.6.2011

viac

V Budapešti odhalia pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi

V nedeľu 12. júna 2011 bude v Budapešti odhalená pamätná tabuľa Jánovi Kollárovi, a to v rámci osláv 200. výročia posvätenia Evanjelického kostola na dnešnom Deákovom námestí. Za ECAV na Slovensku sa na slávnostiach zúčastní dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 10.6.2011

viac

Prečítajte si EPST č. 23 - 24

Dvojčíslo týždenníka evanjelikov a. v. na Slovensku je tentoraz venované predovšetkým svätodušným sviatkom a sviatku Svätej Trojice. Nájdete v ňom aj mnoho ďalšieho zaujímavého čítania, článkov, rozhovorov, ankiet a spravodajstva.

 

-eš- | 10.6.2011

viac

Svätodušné sviatky 12. a 13. júna 2011

Svätodušné sviatky – sviatky zoslania Ducha Svätého - tento rok pripadli na 12. a 13. júna. Prvú slávnosť svätodušnú slávime v nedeľu 12. júna. V pondelok 13. júna svätíme 2. slávnosť svätodušnú. Svätodušné sviatky sú spolu s vianočnými a veľkonočnými sviatkami najvýznamnejšie kresťanské, tzv. výročité sviatky.

 

-ok- | 9.6.2011

viac

Živé vysielanie ITV - II

Živé vysielanie príhovoru prof. ThDr. Juraja Bándyho na tému Vstúpenie a svätodušné sviatky sa uskutočnilo 6. 6. 2011 o 11.00 hod. Záznam si môžete pozrieť na stránke Internetovej televízie ECAV.

 

Realizačný tím  | 4.6.2011

viac

Oslavy 150. výročia prijatia Memoranda

V Ev. a. v. kostole na Memorandovom nám. v Martine sa v nedeľu 5. júna 2011 o 10.00 hod. budú konať slávnostné služby Božie pri príležitosti 150. výročia Memoranda slovenského národa, kde slovom Božím poslúži generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. O 17.00 hod. si tu môžete pozrieť inscenáciu Svätomartiniáda alebo sprítomnenie Memoranda.

 

-eš- | 2.6.2011

viac

Prečítajte si EPST č. 22

Spievať v kostole, spievať Bohu. Človek by si mohol položiť otázku, či to má v dnešnej dobe ešte cenu. Odpoveď na ňu hľadá Michal Klus v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Prečítať si môžete aj názor o moderných piesňach a organovej hudbe.

 

-zz- | 31.5.2011

viac

Koho Boh osloví - aj na CD

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zvukovú podobu kázní nemeckého evanjelického farára Wilhelma Buscha, ktoré knižne vyšli v zbierke Koho Boh osloví. Štyri CD ponúkajú príjemnú kombináciu duchovného slova a hudby. Sú zaujímavé, pútavé, mimoriadne obohacujúce, povzbudzujúce a poučné.

 

Štefan Kiss  | 31.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart