Ev. služby Božie z Babinej v SRo

V rámci Kresťanskej nedele 26. júna 2011 si v čase 9.30 – 11.00 hod. môžete na Rádiu Slovensko a Reginách vypočuť prenos služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Babinej.

 

-eš- | 21.6.2011

viac

Pripomienka 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika

V Prahe 24. – 26. 6. 2011 sa koná podujatie venované Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2011. Viac v pozvánke. Vložené 12. 6....

 

Janka Haluková | 19.6.2011

viac

21. 6. 2011 na STV 2

10.40 Portréty - Pavel Uhorskai 15.35 Orientácie - Televízny posol: Prorok Samuel. Pozvánka na SEMFEST. Zbor v Dolných Salibách. Konfirmácia. Kirchentag Drážďany - repríza 17.15 Osobnosti a udalosti - Jur Hronec

 

-eš- | 19.6.2011

viac

Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

Tento sviatok 19. 6. 2011 uzatvára svätodušný kruh (začal sa Vstúpením Krista Pána na nebo, vyvrcholil svätodušnými sviatkami a končí sa Svätou Trojicou) aj slávnostnú časť cirkevného roka. Prívlastok slávnostná sa viaže na veľké udalosti, ktorými Boh zasiahol do dejín sveta: narodenie, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

 

Ľudovít Muntág , ev. a. v. farár v. v. | 18.6.2011

viac

Stretnutie spevokolov BAS

Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a CZ ECAV Modra Vás pozývajú na Seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV 19. júna 2011 o 17.00 hod. v Nemeckom ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

M. Čop, zborový farár-konsenior | 18.6.2011

viac

Živé vysielanie na ITV

Záznam z vysielania naživo na tému Sviatok Svätej Trojice si môžete pozrieť na linku ITV ECAV. Prihovoril sa vám prof. ThDr. Igor Kišš. ...

 

-eš- | 16.6.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 19. 6. 2011

Slovo pre veriacich i neveriacich o 7.30 hod. Rádio Devín: A tí traja jedno sú (Nedeľa Sv. Trojice) Cesty o 21.05 Rádio Slovensko: Stredisko Ev. diakonie v Trnave 5-ročné

 

Pavel Gábriš | 16.6.2011

viac

Z programov STV 2 pre evanjelikov

17. 6. o 16.55 Historická panoráma - Jozef Lettrich 19. 6. o 11.55 Orientácie - Televízny posol. Magazín zo života evanjelikov: Prorok Samuel. Pozvánka na SEMFEST. Zbor v Dolných Salibách. Konfirmácia. Kirchentag 2011 - Drážďany. Repríza 21. 6. o 15.35

 

Miloslav Gdovin | 16.6.2011

viac

Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na druhý polrok 2011. 1.Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 30. 6. 2011.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 14.6.2011

viac

Pozvánka do Ratkovej

Pozývame vás na literárno-hudobnú kompozíciu RATKOVSKÉ DUCHOVNÉ OSOBNOSTI 19. 6. 2011 o 11.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Ratkovej. Kazateľom slova Božieho bude emeritný biskup VD Ján Midriak.

 

Daniela Baranová | 14.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart