Ev. služby Božie na Úrade vlády 25. 5.

V stredu 25. mája o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutočnia evanjelické služby Božie. Kázať bude Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ ECAV na Slovensku. Ďalší termín SB: 15. júna...

 

-eš- | 23.5.2011

viac

Dni A. H. Škultétyho vo V. Krtíši

V dňoch 19. – 22. mája 2011 sa vo Veľkom Krtíši konajú Dni Augusta Horislava Škultétyho (1819 – 1892).

 

-eš- | 20.5.2011

viac

Materiály pre členov Synody ECAV 2011

Prosíme členov Synody ECAV 2011, ktorí sú navrhnutí ako kandidáti do volieb, aby vyplnili čestné vyhlásenie a poslali ho na GBÚ najneskôr do 3. 6. 2011. Návrhový lístok na Synodu ECAV 2011 si môžete stiahnuť tu. Synoda ECAV na Slovensku 2011 sa bude konať 24. – 25. júna 2011 v Trenčianskych...

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 19.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 20

Diabol má snahu znemožniť pôsobenie Božieho slova v našom živote. Chce nás okradnúť o Božie slovo. Ako sa proti tomu môžeme brániť? Dočítate sa v téme najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 18.5.2011

viac

Evanjelické Orientácie 22. 5. 2011

Pozrite si na STV 2 o 11.40 hod. a v repríze 24. 5. o 13.50 hod. Príspevky: Kniha Rút. Veľkonočné obdobie. Pozvánka na Branč. Artikulárne chrámy. Spomienka na M. R. Štefánika.

 

Miloslav Gdovin | 18.5.2011

viac

Slovenský rozhlas 22. 5. 2011

9.30 – 11.00 Rádio Slovensko + Reginy Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Ratkovského Bystrého Rádio Devín

 

-eš- | 18.5.2011

viac

Odporúčame: NARODENÝ ZHORA

Odporúčame do vašej pozornosti publikáciu, ktorá obsahuje výber z krstných príhovorov evanjelických a. v. duchovných. Zbierku NARODENÝ ZHORA v roku 2011 vydalo Združenie evanjelických duchovných...

 

Martin Šefranko | 18.5.2011

viac

Stretnutie s autormi najkrajšej známky v EÚ

Slávnostné stretnutie s autormi najkrajšej rytej známky v EÚ „400. výročie konania Žilinskej synody" sa uskutoční v utorok 17. mája o 15.00 hod. v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Nám. slobody 6 v Bratislave.

 

-eš- | 17.5.2011

viac

Evanjelické služby Božie v kaplnke na ÚV SR

Najbližšie termíny ev. a. v. služieb Božích v kaplnke na Úrade vlády SR: 25. máj a 15. jún 2011

 

-ok- | 16.5.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 19

Sčítanie ľudu sa začne už o pár dní a mnoho veriacich si kladie otázku: Koľko nás je? I keď sa v súčasnosti nemožno zaobísť bez čísel a štatistík, treba sa na ne pozrieť v širšom kontexte. A práve ten ponúka aj téma tohtotýždňového Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 11.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart