Z programov SRo 27. a 28. 8.

27. 8. 2011 - Rádio Regina - 21.00 - Ordinované ženy v evanjelickej cirkvi 28. 8. 2011 - Rádio Slovensko, Reginy - 9.30 - Evanjelické služby Božie zo Šváboviec Rádio Slovensko - 21.05 - 60. výročie ordinácie žien v evanjelickej cirkvi

 

-eš- | 26.8.2011

viac

Smútočný oznam

So zármutkom v srdci, ale s nádejou vzkriesenia Vám oznamujeme, že v pondelok, 22. 8. 2011, si Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti brata farára Mgr. Rastislava Tupého. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 25. 8. 2011 o 14.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Zemianskom Podhradí. Kázňou slova Božieho poslúži brat generálny biskup M. Klátik.

 

Eva Juríková, seniorka POS  | 24.8.2011

viac

Výpadok internetu na GBÚ ECAV

Oprava ukončená. Všetky služby sú opäť dostupné. V dôsledku odstraňovania závady na rozvode plynu v budove GBÚ ECAV v Bratislave dôjde v dňoch 25. - 26. augusta 2011 k výpadku pripojenia úradu k internetu a na to viazaných služieb.

 

webmaster@ecav.sk | 24.8.2011

viac

Sakrálna architektúra teraz vo Vranove

Výstavu Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 si môžete pozrieť v Ev. kostole vo Vranove nad Topľou do konca augusta 2011 v čase služieb Božích alebo na požiadanie.

 

Edita Škodová | 23.8.2011

viac

POZVÁNKA DO RAČKOVEJ DOLINY

Drahé sestry, srdečne vás pozývame na 16. duchovno-rekreačné stretnutie sestier Evanjelickej aliancie, ktoré aj tento rok bude z Božej milosti na Chate J. A. Komenského v Račkovej doline od stredy 21. 9. do nedele 25. 9. 2011. Prihláste sa najneskôr do 31. augusta 2011.

 

Prípravný výbor stretnutia | 23.8.2011

viac

Desiaty raz Po stopách Martina Rázusa

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s mestom Lipt. Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Lipt. Mikuáš organizujú jubilejný 10. ročník cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa na tradičnej trase z Lipt. Mikuláša cez Čertovicu, Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly do Lipt. Mikuláša v sobotu 20. augusta 2011. Viac tu.

 

-eš- | 19.8.2011

viac

Slovenský rozhlas 20. 8. 2011

Viera v živote: Sloboda Božích detí - 21.00 Rádio Regina; repríza 21. 8. 2011 o 9.30 Rádio Devín

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 18.8.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 17. 8.

17. augusta 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) budú konať evanjelické služby Božie. Kázať bude ev. a. v. farárka Silvia Gdovinová, námestná farárka na mieste biskupskej kaplánky. Srdečne pozývame aj veriacich z radov širokej verejnosti.

 

-eš- | 15.8.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 32

Osem novokňazov vstúpilo po ordinácii v Púchove do služby Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O tom, kam budú vyslaní a s akými predsavzatiami sa ujali svojej novej životnej úlohy, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.8.2011

viac

Pozrite si na STV 7. 8.

10.45 - Orientácie – Semper reformanda – oslavy 400. výročia Žilinskej synody (repríza)

 

-eš- | 29.7.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart