Televízny posol a Slovo 8. 4.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 8. 4. 2018 o 13.20 hod. Slovo ev. farára prof. J. Bándyho – 19.45 hod. na Dvojke

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.4.2018

viac

Veľká noc 2018 v médiách

30. 3. – Veľký piatok 10:00 – STV JEDNOTKA – pašiové SB z CZ Hrochoť, káže biskup ZD Milan Krivda 15:00 – Rádio Regina – pašiové SB z CZ Ľubietová; káže a liturguje Renáta Rényeiová 20:05 – STV DVOJKA - Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika 1. 4. – 1. slávnosť veľkonočná 10:00 – Televízia TA3 – SB z CZ Adamovské Kochanovce; káže generálny biskup Miloš...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Sviatočné slová na Veľkú noc 2018

Bratia a sestry, počas veľkonočných sviatkov si v rubrike Slovo na týždeň budete môcť vypočuť príhovory bratov a sestier z Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Evanjelické služby Božie v Bratislave – Veľká noc 2018

Bratislava Dúbravka Bratislava Legionárska Bratislava Staré Mesto Bratislava-Petržalka Bratislava-Prievoz Bratislava-Rača ...

 

media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Služby Božie z Pezinka 25. 3.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 6. pôstnu nedeľu 25. marca 2018 o 9.05 hod. pašiové služby Božie z CZ ECAV Pezinok. Kázať bude zborový farár Vladimír Kmošena, konsenior BAS. Spievať sa bude podľa Pašíí na Kvetnú nedeľu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 10 - 2018

Biblia je knihou kníh, no niekedy jej nerozumejú ani dospelí. Hoci je pre kresťanov výnimočná a chcú ju ako poklad odovzdať ďalšej generácii, je predovšetkým – a sám názov to napovedá – knihou. Ako ju priblížiť deťom? Od akého veku treba dieťa zoznamovať s Bibliou? Na to odpovie téma najnovšieho Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.3.2018

viac

Televízny posol 11. 3.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 11. 3. 2018 o 13.20 hod. Repríza: 12. 3. 2018 o 12.55 hod. 19.45 Dvojka – Slovo Milana Juríka, prodekana EBF UK v Bratislave

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 9 - 2018

Marec sa už roky spája s knihami. Kniha totiž bola a je neodmysliteľným spoločníkom mladších aj starších. Je však aj v dnešnej pretechnizovanej dobe marec stále oprávneným mesiacom knihy? Ako to bolo v minulosti? Na to sme sa pozreli v téme 9. čísla Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 8.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 8 - 2018

Vyše 240 popravených a 4500 zahynulo vo väzení. Vyše 2000 odsúdených z politických dôvodov, 10 000 ľudí skončilo v táboroch nútených prác bez súdu. Stovky tisíc odišli do exilu. Represie tvrdo postihli vysokoškolákov, sedliakov, dôstojníkov, farárov, veriacich... Aj v EP pripomíname, čo sa udialo pri komunistickom puči pred 70 rokmi.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 26.2.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 7 - 2018

Prednedávnom sa v niektorých zboroch našej cirkvi odohrali „konferencie o rodovej rovnosti“. Čo sa skrýva za týmto pojmom? Akú ideológiu si máme predstaviť pod názvom „gender“ a čo so sebou prináša do našej spoločnosti a cirkvi? Poznáme jej pravú tvár a skryté úskalia? I na to odpovedá téma nového čísla Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 20.2.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart