Prečítajte si v EPST č. 22 - 2017

Sledovanie svojich záujmov je v dnešnom svete „normálne“ – človek alebo štát má právo si definovať alebo sledovať svoje záujmy. Lenže, ako hovorí Rousseau: Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Aké pravidlá záujmov a hodnôt by teda mali platiť v našom svete? Odpoveď hľadáme v téme 22. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.6.2017

viac

Televízny posol 4. 6.

V nedeľu 4. 6. 2017 o 13.25 hod. si na Dvojke môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Repríza: 5. 6. 2017 o 12.55 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 2.6.2017

viac

Sviatočné slovo na svätodušné sviatky

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. slávnosť svätodušnú 4. 6. prihovorí Mgr. Olina Kolar, námestná farárka, CZ Horné Zelenice. Na 2. slávnosť svätodušnú 5. 6. sa vám prihovorí Mgr. Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ Slovenská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.6.2017

viac

Čo nájdete v júnovej Dúhe 2017

Maľované čítanie – O veľkej večeri; O desiatich pannách Príbeh s domaľovankou – Rozprávková Ruženka Pesnička s úlohou – Viem, že Pán Boh ráta so mnou Evanjelické osobnosti – Ľ. Podjavorinská Na detskej besiedke – Jozef v Egypte Predstavujeme vám... – EMŠ zo Spišskej Novej Vsi

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 31.5.2017

viac

Služby Božie z Partizánskej Ľupče 28. 5.

V nedeľu 28. 5. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Partizánskej Ľupče. Kázať bude zborový farár Ján Molčan; spievať sa budú piesne z ES č. 157, 162, 158, 354, A 39.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.5.2017

viac

Nové na ITV - Rozhovor na tému Vzťah a význam Starej zmluvy

V rubrike Rozhovory na stránke ITV prinášame rozhovor na tému Vzťah a význam Starej zmluvy s prof. ThDr. Jurajom Bándym....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.5.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 18 - 2017

Máj nie je len časom lásky, ale aj časom konfirmačných slávností v cirkevných zboroch. Konfirmácie sú vyvrcholením určitej etapy duchovných príprav mladého človeka, no neraz sa stáva, že potvrdením krstnej zmluvy sa tínedžeri zo zborov strácajú. Čo s tým? Odpovede hľadáme v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.5.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 17 - 2017

2. májová nedeľa bude patriť všetkým matkám. Sviatok, ktorý je venovaný oslave materstva, jeho krás, ale aj uvedomenia si starostí s ním spojených, však zároveň otvára otázky o tom, kam materstvo smeruje, akú perspektívu má vo svete. S tým súvisí aj fenomén bezdetnosti, o ktorom hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.5.2017

viac

Televízny posol 7. 5. a 9. 5.

V nedeľu 7. 5. 2017 o 11.10 na Dvojke si môžete pozrieť magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví. Vernisáž výstavy Ex cathedra. M. Luther a jeho spis O dobrých skutkoch. Evanjelický dom starostlivosti v Bratislave. Repríza: utorok 9. 5. 2017 o 13.20.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 4.5.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 16 - 2017

Mesiánski židia sú tí, ktorí uverili Ježišovi Kristovi. Nestali sa kresťanmi, zachovávajú svoje židovské tradície, no ich viera v Spasiteľa určuje ich duchovné smerovanie. O živote mesiánskych židov v tomto čísle Evanjelického posla spod Tatier prehovorí jeden z nich – Eyal Friedman.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 4.5.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart