V októbrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy sú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích – zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Cirkevné sviatky – Poďakovanie za úrodu

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 6.10.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 38 - 2017

O úrovni duchovného stavu v súčasnosti sa už popísalo a pohovorilo veľa. Ako však možno na tejto úrovni zapracovať, odkiaľ má vyjsť iniciatíva a aké prostriedky možno použiť na jej skvalitnenie? O tom sa hovorí v téme najnovšieho Posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 5.10.2017

viac

Rádio Slovensko v nedeľu 1. 10. 2017

10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov - tentoraz o evanjelickom farárovi Pavlovi Terianskom, ktorý počas vojny pôsobil vo Veľkom Grobe.

 

Dagmar Mozolová, redaktorka RTVS - SRo | 28.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 37 - 2017

Kňazi majú reprezentovať to najlepšie v národe - tak znie téma ostatného čísla Evanjelického posla spod Tatier, ktorý sa venuje predovšetkým ordinácii novokňazov v Skalici v sobotu 16. septembra 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.9.2017

viac

Ev. služby Božie v SRo 24.9.

RTVS – SRo - 24.9. – 9:05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Dobrej Nivy; káže Mgr. Jarmila Balková. Piesne: ES č. 214, 462, 481, 313 a A 56.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 36-2017

V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier sa dočítate aj o probléme okolo čerpania dotácií zo zahraničnej pomoci na opravu účelového zariadenia na východnom Slovensku. Ako k tomu došlo a čo na kauzu hovoria predstavitelia seniorátu? V čísle vám predstavíme i cirkevný zbor Dobrá Niva.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.9.2017

viac

Z ponuky RTVS - STV 18. - 24. 9.

RTVS - STV na DVOJKE v dňoch 18. - 24. septembra 2017 uvádza zaujímavé programy o evanjelických osobnostiach a významných miestach evanjelickej cirkvi:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 17.9.2017

viac

RTVS – STV 16. a 17. 9.

RTVS – STV na Dvojke v priamom prenose odvysiela: 1. SLÁVNOSŤ ORDINÁCIE NOVOKŇAZOV v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici 16. 9. 2017 o 10.00 hod. 2. služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v HLBOKOM pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa M. Hurbana 17. 9. 2017 o 10.00 hod. Tešíme sa i na Vašu účasť!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2017

viac

Opri sa o mňa 10. 9.

V relácii „Opri sa o mňa“ si v Rádiu Slovensku v nedeľu 10. 9. 2017 o 22.20 hod. môžete vypočuť spomienku na evanjelického farára Radima Cingeľa.

 

Dagmar Mozolová, RTVS - SRo | 7.9.2017

viac

Evanjelické služby Božie zo Záriečia 27. 8.

V nedeľu 27. 8. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť služby Božie z zo Záriečia. Kázať bude Miroslav Eštok, zborový farár-konsenior TUS. Spievať sa budú piesne ES č. 190, 543, 198, 366, A 86.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.8.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart