Ev. služby Božie na Úrade vlády 17. 8.

17. augusta 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) budú konať evanjelické služby Božie. Kázať bude ev. a. v. farárka Silvia Gdovinová, námestná farárka na mieste biskupskej kaplánky. Srdečne pozývame aj veriacich z radov širokej verejnosti.

 

-eš- | 15.8.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 32

Osem novokňazov vstúpilo po ordinácii v Púchove do služby Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O tom, kam budú vyslaní a s akými predsavzatiami sa ujali svojej novej životnej úlohy, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.8.2011

viac

Pozrite si na STV 7. 8.

10.45 - Orientácie – Semper reformanda – oslavy 400. výročia Žilinskej synody (repríza)

 

-eš- | 29.7.2011

viac

Dištriktuálny deň VD ECAV 2011

Pozývame všetkých, ktorí túžia stretnúť sa vo veľkom spoločenstve veriacich, na Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV 2011 dňa 31. 7. 2011 v amfiteátri vo Východnej.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 28.7.2011

viac

Cesty − Misijné dni VD ECAV 2011, 2. časť

Z programových dôvodov bola relácia Cesty posunutá na 14. 8. 2011 o 21.05, Rádio Slovensko; repríza 18. 8. 2011 o 21.00, Rádio Regina.

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 28.7.2011

viac

ZBIERKA na rodný dom Timravy

CZ ECAV na Slovensku Polichno v spolupráci s obcou Polichno vyhlásil zbierku na záchranu rodného domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Prispieť môžete na číslo účtu 0059324667/0900. Srdečne ďakujeme!

 

CZ ECAV Polichno | 27.7.2011

viac

Pozvánka do Kokavy nad Rimavicou

CZ ECAV Kokava nad Rimavicou vás srdečne pozýva na spomienkové podujatia, ktoré pripravili na 3. a 7. augusta 2011 v cintoríne a v Ev. a. v. kostole v Kokave nad Rimavicou.

 

Martin Riecky, zborový farár | 26.7.2011

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 27. júla

27. júla 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) budú konať evanjelické služby Božie. Kázať bude ev. a. v. farár Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ. Srdečne pozývame aj veriacich z radov širokej verejnosti.

 

-eš- | 26.7.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

V knihe Prísloví sa hovorí, že priateľ je ten, ktorý miluje v každom čase. Aký teda má byť skutočný priateľ a čím sa odlišuje kresťanské priateľstvo od ostatných vzťahov, skúmame v téme najnovšieho Posla. Prinášame aj reflexiu generálneho dozorcu Pavla Delingu k Synode ECAV 2011.

 

-zz- | 20.7.2011

viac

Dodatočné prijímacie konanie na EBF UK

Dekanát Ev. bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2011/12 sa uskutoční dodatočné prijímacie konanie do študijných programov:

 

Mgr. Milan Jurík, PhD. , prodekan pre vzdelávaciu činnosť EBF UK | 19.7.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart