POZVÁNKA NA KONFERENCIU SEM

Pozývame Vás na konferenciu Spoločenstva ev. mládeže (SEM), ktorá sa bude konať 17. - 20. 11. 2011 v Martine, Spojená škola, Ul. Červenej armády 25. Téma: Ježiš, ako Ho nepoznám. Informácie na www.sem.sk/konferencia.sk.

 

Ladislav Ontko, SEM | 9.11.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

História vzácneho turzovského oltára, ktorý sa nachádza v Božom chráme v Necpaloch, siaha štyristo rokov do minulosti. Pri príležitosti tohto jubilea jej venujeme aj tému najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.11.2011

viac

Koncert evanjelickej hudby

8. 11. 2011 o 19.00 hod. bude v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 koncert z cyklu STARÁ HUDBA 11 na tému Pressburg - Poson - Bratislava - Hudobný repertoár v Evanjelickom kostole v 17. a začiatkom 18. storočia.

 

-eš- | 7.11.2011

viac

Historický atlas ECAV na BIBLIOTÉKE

Pozývame vás na prezentáciu výnimočnej publikácie Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá sa bude konať na Bibliotéke dnes, 3. 11. o 17.30 hod., v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

RTVS k Pamiatke reformácie 31. 10.

STV 2 31. 10. (pondelok) 17.00 Služby Božie na Pamiatku reformácie z Istebného – káže biskup VD S. Sabol 19.55 Sviatočný príhovor – generálny biskup M. Klátik SRo 30. 10. (nedeľa) 7.55 Z duše: Z. Alcnauerová: Pamiatka reformácie - Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica 9.30 Evanjelické služby Božie z Krpelian - Rádio Slovensko + Reginy 7.30 Slovo: Reformácia a reformátori - Rádio Devín 21.05 Cesty: Semper reformanda - Rádio Slovensko

 

-eš- | 30.10.2011

viac

Pripomíname si 20. výročie úmrtia biskupa Rudolfa Koštiala

V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od náhleho odchodu z tejto časnosti dôstojného brata biskupa ZD ThDr. Rudolfa Koštiala, spisovateľa, prekladateľa, filozofa, redaktora Cirkevných listov.

 

-eš- | 30.10.2011

viac

Miloš Klátik: MICHAL MILOSLAV HODŽA. Život a dielo. Tranoscius 2011

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia evanjelického kňaza, slovenského národného buditeľa, jazykovedca, básnika a reprezentanta slovenského národného hnutia v 40. rokoch 19. storočia M. M. Hodžu vyšla brožovaná publikácia o jeho osobnosti, živote a diele.

 

-mk- | 23.10.2011

viac

Tlačovka k 20. výročiu Ev. diakonie

Pozývame vás na tlačovú besedu v utorok 25. októbra 2011 o 9.30 hod. v na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 22.10.2011

viac

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie s Adrianou Kučerovou

V piatok 28. októbra 2011 o 18.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa uskutoční slávnostný koncert k 20. výročiu obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie.

 

Jana Gasperová, media@diakonia.sk | 16.10.2011

viac

Pozvánka na slávnosti v Necpaloch

Na 15. – 16. 10. 2011 pri príležitosti 400. výročia vzniku významnej duchovnej kultúrnej pamiatky - Turzovho oltára a 330. výročia prijatia artikulov šopronského snemu pripravil CZ ECAV Necpaly program, ktorého súčasťou budú slávnostné služby Božie, posviacka modlitebne v Žabokokrekoch, prednášky a scénické pásmo Synoda

 

Jozef Havrila, zborový farár-senior | 14.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart