Prečítajte si v EPST č. 18

Viaceré cirkevné zbory na Slovensku sa v súčasnosti venujú rómskej misii. Ich cieľom je priniesť evanjelium aj medzi príslušníkov tejto menšiny. Keďže najbližšia nedeľa je venovaná práve rómskej misii, aj Evanjelický posol spod Tatier sa pozrel na jej úspechy i výzvy do budúcnosti.

 

-zz- | 7.5.2011

viac

Otázka k účtovaniu v sústave JU cirkevnými organizačnými jednotkami pri prenájme majetku

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, k §9 Účtovné sústavy, odsek (2) písmeno d) „V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú...“.

 

Marta Stašiniaková, finančné a personálne oddelenie GBÚ | 5.5.2011

viac

Služby Božie na úrade vlády 4. 5. 2011

V stredu 4. mája 2011 o 16.00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave, Námestie slobody 1, uskutočnia evanjelické služby Božie, ktoré sú pre zamestnancov i verejnosť. Zvesťou slova Božieho poslúži Mgr. Milan Jurík, PhD., ev. a. v. farár, spirituál Teologického domova Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Srdečne pozývame!

 

-eš- | 3.5.2011

viac

Pozývame na výstavu Cithara sanctorum

V piatok 6. mája 2011 o 17. 30 hod. bude v Evanjelickom a. v. kostole v Piešťanoch v sieni zborového centra Betezda vernisáž výstavy Cithara sanctorum.

 

Branislav Dolinský, zborový farár | 30.4.2011

viac

Stále posolstvo Veľkej noci v SRo

Viera v živote - 30. 4. 2011 o 21.00 - Regina; repríza 1. 5. 2011 o 9.30 - Devín

 

Pavel Gabriš | 29.4.2011

viac

Služby Božie a iné programy v médiách – Veľká noc

22. apríl 2011 – Veľký piatok STV 2 – 10.30 hod. – pašiové služby Božie z Nitrianskej Stredy; káže generálny biskup Miloš Klátik STV 2 – 19.55 hod. – Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika SRo - 7.50 hod. - Z duše - Miloš Klátik SRo – 16.30 hod. (Rádio Slovensko, Regina) – pašiové služby Božie z Diakoviec

 

-eš- | 21.4.2011

viac

Pozvanie na Valné zhromaždenie ZED

Drahí bratia a milé sestry, Združenie evanjelických duchovných Vás pozýva v zmysle stanov ZED § 10 na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré predseda ZED zvoláva na 8. a 9. máj 2011.

 

Viktor Sabo, tajomník ZED ECAV | 20.4.2011

viac

Veľkonočný pozdrav 2011

Veľkonočný pozdrav

 

Pracovníci GBÚ  | 20.4.2011

viac

ARS LITURGICA - zlatníctvo v službách liturgie

Už len do 1. mája 2011 si v zrekonštruovanej Klenotnici Bratislavského hradu môžete pozrieť výstavu liturgických predmetov Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie.

 

-eš- | 16.4.2011

viac

Zákony a ustanovenia Žilinskej synody

Publikáciu Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody si môžete objednať v Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine na adrese maria.cervikova@snk.sk. Faksimilné (širšie) vydanie je v cene 8,5 €; bibliofília (ručná väzba) v cene 27,5 €.

 

-eš- | 15.4.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart