Prečítajte si v EPST č. 40

Koncom septembra žilo Slovensko oslavami 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu. Reportáž z osláv v Liptovskom Mikuláši, Mošovciach a Rakši prinášame v najnovšom čísle. Nechýba ani prierez životom a dielom tohto velikána, o ktorom píše Miloš Klátik.

 

-zz- | 5.10.2011

viac

Nájdete v septembrovom eVýchode

Ktosi je za dverami – to je hlavná téma nielen tohtoročných Misijných dní, ale aj septembrového eVýchodu, ktorý sa vracia k trojdňovému júlovému stretnutiu evanjelikov v Liptovskom Mikuláši.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 29.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Evanjelium sa nedá predávať... Tento titulok na prvej strane vás pozýva k čítaniu najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. V hlavnej téme sa dozviete, že je nevyhnutné skúmať učenie, s ktorým sa stretávame v cirkevných zboroch, a porovnávať ho s tým, čo nám vyjavuje Božie slovo.

 

-zz- | 27.9.2011

viac

Pozvanie pre študentov 2011

CZ ECAV Bratislava, dcérocirkev Legionárska, Vás pozýva na služby Božie a ďalšie podujatia do svojho cirkevného zboru. Viac informácií

 

Martin Šefranko, predsedajúci farár | 26.9.2011

viac

Služby Božie v médiách 25. 9.

SRo - 9.30 hod. (4. nedeľa v mesiaci) – CZ ECAV Príbelce STV 2 - 10.00 hod. (200. výročie narodenia M. M. Hodžu) - CZ ECAV Mošovce

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Sféry dôverné - M. M. Hodža

Sféry dôverné o M. M. Hodžovi z archívu...

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Michal Miloslav Hodža – Život a dielo

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu Slovenská televízia odvysielala diskusnú reláciu Sféry dôverné o M. M. Hodžovi v priamom prenose 7. 9. 2011 o 21.55 hod. na Dvojke. Na uvedenú tému diskutovali generálny biskup Miloš Klátik, historik Miloš Kovačka, literárna vedkyňa Eva Tkáčiková a zborový farár Marián Bochnička.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 38

Jeden z príkazov, ktorý nám dáva Biblia, je, aby sme naprávali tých, ktorí sú v hriechu. Čo presne od nás Boh chce? Dočítate sa v téme 38. čísla Evanjelického posla spod Tatier. Predstavíme vám aj ďalší cirkevný zbor – Príbelce v Novohradskom senioráte.

 

-zz- | 21.9.2011

viac

Posledná rozlúčka so sestrou diakonisou Alžbetou Mitanovou

14. septembra 2011 si Pán života i smrti k sebe vo veku 90 rokov povolal sestru diakonisu Alžbetu Mitanovú. Pohreb bude v sobotu 17. 9. 2011 o 14.00 hod. na cintoríne v Ivanovciach (filiálka CZ Adamovské Kochanovce).

 

Ján Ochodnický,, Adam. Kochanovce  | 15.9.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 17. a 18. 9.

Viera v živote: Septembrový magazín I - 17. 9. o 21.00 Regina; repríza 18. 9. o 9.30 Devín Z duše - 18. 9. 2011 o 7.55 Regina; repríza: 18. 9. 2011 o 14.45 Regina Slovo pre veriacich i neveriacich - 18. 9. o 7.30 Rádio Devín

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 14.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart