Vyšlo vianočné dvojčíslo EPST

V predvianočnom týždni sa vám do rúk dostane posledné tohtoročné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier – s prekvapením pre predplatiteľov. Každý v ňom nájde až dva darčeky. Dvojčíslo otvára homília generálneho biskupa Miloša Klátika, ako aj pozdravy všetkých troch biskupov a dozorcov pre čitateľov Posla k Vianociam.

 

-zz- | 19.12.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 21. 12.

Pozývame Vás na evanjelické adventné služby Božie na Úrade Vlády SR, ktoré sa uskutočnia v stredu 21. 12. 2011 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS a OS SR.

 

-eš- | 16.12.2011

viac

ZVON PRE SRDCE

Pozývame vás na slávnosť posviacky zrekonštruovaných vežových hodín a zvonov na Ev. kostole v Modre-Kráľovej 18. decembra 2011 spojenú s udelením ceny prof. ThDr. J. M. Petríkovi in memoriam a s výstavou "Artikulárne drevené chrámy na Slovensku".

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 15.12.2011

viac

Adventné koncerty v Bratislave

Gospelový súbor z Nemecka „Joyful Voices“ - 8. 12. Vianočný spev pre život s donskými kozákmi - 18. 12.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 13.12.2011

viac

Pozvánka na koncerty v Nitre

Cirkevný zbor ECAV Nitra srdečne pozýva na predvianočné koncerty: 1. koncert − nedeľa 11. december 2011 o 17.00 hod. 2. koncert − nedeľa 18. december 2011 o 17.00 hod.

 

Ivan Eľko, zborový farár-senior | 13.12.2011

viac

Adventný koncert v Dolných Salibách

Pozývame vás na koncert v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách 17. 12. 2011 o 17.00 hod. Vystúpi Spevokol Z. Kodálya z Galanty.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 13.12.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 50

Adventné obdobie je okrem iného časom, keď sa intenzívnejšie zamýšľame nad dobročinnosťou. O tom, aké sú jej motívy a aké pohnútky v tomto smere by mal mať kresťan, hovorí predposledné tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 13.12.2011

viac

Spomienka na biskupa J. Filu a koncert Chorus Comenianus v Košiciach

Viacerými spomienkovými podujatiami si 17. a 18. 12. 2011 v týchto dňoch pripomínajú košickí evanjelici 90. výročie narodenia Júliusa Filu st., emeritného biskupa VD ECAV, dlhoročného košického zborového farára, jedného zo zakladateľov Ekumenického spoločenstva cirkví v meste Košice, laureáta ceny mesta Košice, významného teológa, pedagóga, filozofa, novinára, a spisovateľa.

 

Eva Bombová, Košice | 13.12.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 49

Každý veriaci človek v týchto dňoch vníma početné posolstvá adventu. Ako toto obdobie využiť a čo vlastne pre kresťana znamená, sa dozviete v téme 49. čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 6.12.2011

viac

Na svätého Mikuláša...

Tradičný benefičný program pre Nadáciu Výskum rakoviny v rámci Vianočných trhov v utorok 6. decembra 2011, 16.00 hod – 19.30 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave. O. i. vystúpi Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie.

 

-eš- | 4.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart