Spomienka na gen. biskupa P. Uhorskaia

V týchto dňoch s úctou spomíname na Pavla Uhorskaia, generálneho biskupa ECAV na Slovensku. 5. októbra 2011 uplynul rok od chvíle, keď nás opustil.

 

EPST 40/2011 | 8.10.2011

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2011

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým bezprostredne súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 7.10.2011

viac

Orientácie - Televízny posol 9. 10.

Pozrite si o 13.30 hod. na Dvojke. Repríza 11. 10. o 15.35 hod. Príspevky: M. M. Hodža - 200. výročie narodenia, CZ ECAV Púchov, Knihy kronické, Veľký katechizmus 13.25 a 23.25 hod. - Slovo Jána Gdovina (R)

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 6.10.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Koncom septembra žilo Slovensko oslavami 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu. Reportáž z osláv v Liptovskom Mikuláši, Mošovciach a Rakši prinášame v najnovšom čísle. Nechýba ani prierez životom a dielom tohto velikána, o ktorom píše Miloš Klátik.

 

-zz- | 5.10.2011

viac

Nájdete v septembrovom eVýchode

Ktosi je za dverami – to je hlavná téma nielen tohtoročných Misijných dní, ale aj septembrového eVýchodu, ktorý sa vracia k trojdňovému júlovému stretnutiu evanjelikov v Liptovskom Mikuláši.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 29.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Evanjelium sa nedá predávať... Tento titulok na prvej strane vás pozýva k čítaniu najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. V hlavnej téme sa dozviete, že je nevyhnutné skúmať učenie, s ktorým sa stretávame v cirkevných zboroch, a porovnávať ho s tým, čo nám vyjavuje Božie slovo.

 

-zz- | 27.9.2011

viac

Pozvanie pre študentov 2011

CZ ECAV Bratislava, dcérocirkev Legionárska, Vás pozýva na služby Božie a ďalšie podujatia do svojho cirkevného zboru. Viac informácií

 

Martin Šefranko, predsedajúci farár | 26.9.2011

viac

Služby Božie v médiách 25. 9.

SRo - 9.30 hod. (4. nedeľa v mesiaci) – CZ ECAV Príbelce STV 2 - 10.00 hod. (200. výročie narodenia M. M. Hodžu) - CZ ECAV Mošovce

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Sféry dôverné - M. M. Hodža

Sféry dôverné o M. M. Hodžovi z archívu...

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Michal Miloslav Hodža – Život a dielo

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu Slovenská televízia odvysielala diskusnú reláciu Sféry dôverné o M. M. Hodžovi v priamom prenose 7. 9. 2011 o 21.55 hod. na Dvojke. Na uvedenú tému diskutovali generálny biskup Miloš Klátik, historik Miloš Kovačka, literárna vedkyňa Eva Tkáčiková a zborový farár Marián Bochnička.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart