Pozvánka na akadémiu Evanjelického lýcea

Slávnostnú akadémiu k 20. výročiu znovuotvorenia Evanjelického lýcea a otvorenia Evanjelickej základnej školy v utorok 15. novembra 2011 o 18.00 hod. v DK Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke usporiadajú Evanjelické lýceum, Evanjelická základná škola a Nadácia Mateja Bela.

 

Edita Prostredníková, riaditeľka EL a EZŠ | 13.11.2011

viac

Pozvánka najmä pre vysokoškolákov

UPC MOSTY vás pozýva na seminár na tému Cesta ho hĺbky študentovej duše 11. – 12. 11. 2011 v centre Agapé vo Svätom Jure pri príležitosti 15. výročia práce s vysokoškolákmi v Evanjelickom UPC MOSTY.

 

Peter Mozola, vedúci UPC | 11.11.2011

viac

Z vysielania SRo 12. a 13. 11.

Viera v živote: sobota 12. 11. o 21.00 Regina, nedeľa 13. 11. o 9.30 Devín Cesty: nedeľa 13. 11. o 21.05 Rádio Slovensko, štvrtok 17. 11. o 21.00 Regina

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 11.11.2011

viac

Spomienka na reformátora M. Luthera

Dnes si pripomíname 528. výročie narodenie Dr. Martina Luthera (10. 11. 1483 v Eislebene), ktorý v roku 1517 otvorene vystúpil s kritikou negatívnych praktík vtedajšej cirkvi. Viac o ňom v rubrike História – Významné osobnosti.

 

-eš- | 10.11.2011

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU SEM

Pozývame Vás na konferenciu Spoločenstva ev. mládeže (SEM), ktorá sa bude konať 17. - 20. 11. 2011 v Martine, Spojená škola, Ul. Červenej armády 25. Téma: Ježiš, ako Ho nepoznám. Informácie na www.sem.sk/konferencia.sk.

 

Ladislav Ontko, SEM | 9.11.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

História vzácneho turzovského oltára, ktorý sa nachádza v Božom chráme v Necpaloch, siaha štyristo rokov do minulosti. Pri príležitosti tohto jubilea jej venujeme aj tému najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.11.2011

viac

Koncert evanjelickej hudby

8. 11. 2011 o 19.00 hod. bude v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 koncert z cyklu STARÁ HUDBA 11 na tému Pressburg - Poson - Bratislava - Hudobný repertoár v Evanjelickom kostole v 17. a začiatkom 18. storočia.

 

-eš- | 7.11.2011

viac

Historický atlas ECAV na BIBLIOTÉKE

Pozývame vás na prezentáciu výnimočnej publikácie Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá sa bude konať na Bibliotéke dnes, 3. 11. o 17.30 hod., v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

RTVS k Pamiatke reformácie 31. 10.

STV 2 31. 10. (pondelok) 17.00 Služby Božie na Pamiatku reformácie z Istebného – káže biskup VD S. Sabol 19.55 Sviatočný príhovor – generálny biskup M. Klátik SRo 30. 10. (nedeľa) 7.55 Z duše: Z. Alcnauerová: Pamiatka reformácie - Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica 9.30 Evanjelické služby Božie z Krpelian - Rádio Slovensko + Reginy 7.30 Slovo: Reformácia a reformátori - Rádio Devín 21.05 Cesty: Semper reformanda - Rádio Slovensko

 

-eš- | 30.10.2011

viac

Pripomíname si 20. výročie úmrtia biskupa Rudolfa Koštiala

V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od náhleho odchodu z tejto časnosti dôstojného brata biskupa ZD ThDr. Rudolfa Koštiala, spisovateľa, prekladateľa, filozofa, redaktora Cirkevných listov.

 

-eš- | 30.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart