Posledná rozlúčka so sestrou diakonisou Alžbetou Mitanovou

14. septembra 2011 si Pán života i smrti k sebe vo veku 90 rokov povolal sestru diakonisu Alžbetu Mitanovú. Pohreb bude v sobotu 17. 9. 2011 o 14.00 hod. na cintoríne v Ivanovciach (filiálka CZ Adamovské Kochanovce).

 

Ján Ochodnický,, Adam. Kochanovce  | 15.9.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 17. a 18. 9.

Viera v živote: Septembrový magazín I - 17. 9. o 21.00 Regina; repríza 18. 9. o 9.30 Devín Z duše - 18. 9. 2011 o 7.55 Regina; repríza: 18. 9. 2011 o 14.45 Regina Slovo pre veriacich i neveriacich - 18. 9. o 7.30 Rádio Devín

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 14.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 37

Miesto stretnutia s Pánom, miesto, kde počúvame Jeho slovo a prijímame sviatosti - nejako takto by sme zrejme definovali Boží chrám. V téme najnovšieho čísla EPST sa venujeme práve kostolom – aké sú tieto miesta, aký význam majú jednotlivé časti ich interiérov a na čo slúžia z pohľadu bohoslužobného života.

 

 | 13.9.2011

viac

Oznam STV

Vzhľadom na zmenu programu Majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v nedeľu 11. 9. budú Orientácie - Televízny posol vysielané v prestávke toho podujatia okolo 14.00 hod.

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 9.9.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 11. 9.

NEDEĽNÉ RANNÉ ZAMYSLENIE k téme nedele 11. 9. 2011 o 6.19 Rádio Slovensko - pripravil doc. ThDr. Ján Grešo

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 8.9.2011

viac

Orientácie - Televízny posol 11. 9.

STV 2 - 11. 9. o 10. 50 hod. - Generálny biskup v SLZ. Poklady Slovenského národného archívu. Kráľ Šalamún. Rod Dérerovcov Repríza: 13. 9. o 15.35 hod.

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 8.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 36

Rodina a deti sú súčasťou veľkého spoločenstva – cirkvi. Týmito slovami uviedla autorka Kristína Vargovčáková svoju homíliu, ktorá otvára 36. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 7.9.2011

viac

Poďakovanie

Manželka a pozostalá rodina zosnulého farára Mgr. Rastislava Tupého úprimne ďakuje dôstojnému bratovi generálnemu biskupovi, seniorke Považského seniorátu ECAV, liturgom, oltárnym bratom a sestrám i všetkým ostatným za účasť na poslednej rozlúčke, slová útechy i kvetinové dary. Iz 43, 1

 

Pozostalá rodina | 6.9.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 7. 9. 2011

V stredu 7. septembra o 16.00 hod vás pozývame na ev. a. v. služby Božie na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1). Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farárka Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 6.9.2011

viac

Sféry dôverné o M. M. Hodžovi

7. 9. 2011 o 21.55 hod. STV Dvojka: Sféry dôverné na tému Michal Miloslav Hodža

 

-eš- | 6.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart