Prečítajte si v EPST č. 3

Keď sa dozvieme, že niekto z našich blízkych je smrteľne chorý, vždy je to veľmi ťažké. Vtedy sa zvykneme pýtať, aký je zmysel jeho choroby. Na túto otázku sme sa pozreli aj v téme tretieho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 15.1.2012

viac

Pozvánka do Skalice

Cirkevný zbor ECAV Skalica vás pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Daniela Gabriela Licharda a otvorenia Roka D. G. Licharda 15. januára 2012 o 9.30 hod. Slovo Božie bude zvestovať generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Švehla, zborový farár | 12.1.2012

viac

Pozvánka do Banskej Štiavnice

CZ ECAV Banská Štiavnica vás pozýva na výstavu DEJINY ECAV V BANSKEJ ŠTIAVNICI v zrekonštruovanom zadnom trakte evanjelického kostola (Kyrmezerov dom). Môžete ju vidieť do 10. 1. 2012 v stredu a štvrtok od 10.00 do 15.00 hod. Prehliadku v piatok až utorok si dohodnite na tel. 0908 963 829.

 

Ľudmila Blašková, zborová dozorkyňa | 10.1.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 11. 1.

Pozývame Vás na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR, ktoré budú v stredu 11. 1. 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži pplk. Miroslav Táborský, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR.

 

-eš- | 10.1.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 1 – 2

Nový rok je v znamení nového začiatku – a svoj nový, už 102. ročník otvára dvojčíslom aj Evanjelický posol spod Tatier. Zamýšľame sa v ňom nad novými etapami v živote kresťana, ale aj nad témou zmeny.

 

-zz- | 10.1.2012

viac

K Zjaveniu Krista Pána mudrcom

V piatok 6. 1. 2012 od 14.00 do 16.00 hod. bude na Rádiu Devin diskusia na tému Traja králi alebo čo k nám z východu prichádza.

 

-eš- | 5.1.2012

viac

VIANOČNÁ AKCIA TRANOSCIA

Využite ponuku kníh vo vianočných zľavách od vydavateľstva Tranoscius (ponuka) od 1. do 31. 12. 2011. Ponuka je platná len prostredníctvom zásielkovej služby Tranoscia a v kníhkupectvách Tranoscia. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a radosť z narodenia Ježiša Krista. „Nech radujú sa nebesá a jasá zem.“ Ž 96, 11

 

Kolektív pracovníkov vydavateľstva Tranoscius | 23.12.2011

viac

Programy RTVS počas sviatkov

24. 12. Rádio Regina 7.50 - 8.00 Z duše: M. Klátik: Pred sviatkami 17.00 - 18.00 Štedrovečerné služby Božie z Rankoviec 25. 12. STV Dvojka 10.30 Slávnostné služby Božie zo Sásy; káže biskup ZD Milan Krivda 19.45 Sviatočný príhovor gen. biskupa Miloša Klátika

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.12.2011

viac

Ev. služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Prehľad služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov: Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz a Bratislava-Rača.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.12.2011

viac

Požehnané Vianoce 2011

Požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v novom roku 2012 Vám prajú zamestnanci GBÚ: Pozdrav

 

 | 23.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart